Recyclebeton in regeling Mia/Vamil

  • Toepassingen
  • Duurzaamheid

In de nieuwe Mia/Vamil Regeling 2017 is de maatregel C6311 'Duurzaam beton(product) met ten minste 30% gerecycled content' opgenomen. Hiermee wordt recyclinggranulaat gehonoreerd als duurzaam in circulair beton.

De maatregel zal een verdere motivatie voor bouwopdrachtgevers zijn om meer recyclinggranulaat (betongranulaat, thermisch gereinigd grind of ballastgrind) in beton voor te schrijven. Tevens mag de maatregel gezien worden als een mentale ondersteuning vanuit de centrale overheid. De centrale overheid schaart zich hiermee namelijk openlijk achter de toepassing van recyclinggranulaat in beton. Voor private en juist ook publieke opdrachtgevers als de Rijksoverheid, provincies en gemeenten zal dit het vertrouwen geven om meer recyclinggranulaat in beton voor te schrijven en geeft een nieuwe frisse blik op de doorgaans traditionele bouw.

Voordeel tot 50 euro per kuub

Het recyclinggranulaat voor onder meer betontoepassingen wordt met zorg geproduceerd en komt tot stand door middel van selectief slopen, scheiden aan de bron, breek- en classificeringstechnieken, reinigingsprocessen en intensieve kwaliteitscontrole. Daarnaast is het gecertificeerd conform geaccepteerde normen en standaarden. Het hiermee geproduceerde product kan de toets als grondstof voor de betonindustrie ruim doorstaan en is daarmee een goed en duurzaam alternatief voor zand en grind. Door de toepassing van recyclinggranulaat in beton kunnen opdrachtgevers zich op duurzaamheidsgebied eenvoudig onderscheiden, omdat het direct ook om grote volumes secundaire grondstoffen gaat. Deze maatregel sluit aan op BREEam, DuboCalc, BRL Bouwprojecten met duurzaam beton en EMVI. Het fiscale voordeel voor de opdrachtgever kan oplopen tot 50 euro per kuub beton.

Meer beton in circulaire economie

Met deze stap naar de circulaire economie zullen die opdrachtgevers zich achter de oren moeten krabben, die nog steeds 100 procent betongranulaat in weg- en terreinfundaties voorschrijven. Voor deze toepassingen is sinds jaar en dag menggranulaat de standaard, die ruim aan alle civieltechnische eisen kan voldoen. Het betongranulaat zal namelijk meer dan nodig zijn om te worden toegepast in circulair beton.

juli 2017

Relevante artikelen