Bedrijfsverharding 1 660x440

Industriële verhardingen

Bij bedrijfs- en industriegebouwen en bij distributie- en winkelcentra liggen vele vierkante meters verharding voor het aan- en afvoeren van goederen en personen, het parkeren van auto's en vrachtwagens, de opslag van goederen en andere bedrijfsfuncties. Voor al deze logistieke activiteiten zijn los-, laad-, opslag- en andere voorzieningen nodig. De verharding vormt daarvan een belangrijk onderdeel. Juist voor dit soort toepassingen is beton als verhardingsmateriaal uitermate geschikt.

Grote beschikbaarheid betonverharding

Door de bedrijfszekerheid en het geringe onderhoud aan een betonverharding is de beschikbaarheid voor gebruik groot. Waar de economische activiteit beslist niet mag worden gehinderd door het niet beschikbaar zijn van de verharding, is beton zonder twijfel het meest geschikte verhardingsmateriaal. De mogelijk hogere kosten van aanleg worden dan gecompenseerd door de lagere onderhouds- en operationele kosten.

Vervormingen

Kenmerkend voor bedrijfsverhardingen zijn de vaak hoge statische lasten en de lage rijsnelheden. Deze combinatie kan leiden tot grote vervormingen van de verharding. Beton is echter uitstekend in staat deze belastingen zonder grote vervormingen te weerstaan. Dit vergroot de veiligheid van het gebruik van de verharding door bijvoorbeeld vorkheftrucks en reach stackers. Een vlakke verharding is niet alleen gunstig voor de veiligheid, maar resulteert ook in meer comfort voor de berijder van de vorkheftruck en in een lager brandstofverbruik.

Elke bedrijfsverharding is anders. Niet alleen de belastingen variëren, maar ook de ontwerplevensduur. Door te zorgen voor een juiste dimensionering van de betonverharding, een goede opbouw van de structuur en een geschikte betonsamenstelling, kan op een economisch verantwoorde wijze worden voldaan aan de randvoorwaarden en de verwachte levensduur.