Standaardconstructies betonverhardingen

  • Nieuws
  • 03 augustus 2018

Om opdrachtgevers tegemoet te komen met de mogelijkheid om voor een betonverharding te kiezen heeft Betonhuis sector Cement voor de meest in Nederland voorkomende betonverhardingen standaardwegconstructies / bestekdiktes laten berekenen. Daarbij wordt per wegtype uitgegaan van een aangegeven natuurlijke of gerealiseerde draagkracht van de ondergrond en wordt verder rekening gehouden met de variatie in verkeersbelasting én met de verschijningsvormen van beton: ongewapend al of niet verdeuveld, met vezels versterkt en doorgaand gewapend.

Lees meer