Kort gestort

  • Toepassingen

Berichten over betonprojecten in het nieuws:

mei 2022

Duurzaam en circulair fietspad op komst in Middenmeer
Noordhollands Dagblad

Het fietspad aan de Professor ter Veenweg in Middenmeer wordt vanaf vrijdag 13 mei onder handen genomen door de gemeente. Het fietspad verkeert in een slechte staat en zal worden vervangen door een nieuwe, meer duurzame variant. Fietsers rijden vanaf dan over een pad dat is gemaakt van oud beton, maar dat aan dezelfde normen voldoet en er hetzelfde uitziet als een regulier fietspad.

april 2022

Fietsers krijgen met nieuw fietspad eigenlijk het oude ‘karrenspoor’-tracé van de N823 tussen Eibergen en Neede
tubantie.nl

Net voor Pasen is de Needseweg c.q. Eibergseweg (N823) tussen Eibergen en Neede weer opengesteld voor verkeer. Parallel aan de weg een fietspad, dat waar mogelijk is verbreed van 2 naar 3 m. Enkele bochten in het fietspad zijn verlegd: op twee plekken liep het fietspad vroeger om bomen heen. In de nieuwe situatie is het fietspad tussen de bomen door geleid. Het fietspad tussen de bomen is uitgevoerd in beton in plaats van in asfalt. ‘Een bewuste keuze, aangezien beton de boomwortels niet beschadigt, in tegenstelling tot asfalt. Zodat de bomen gewoon doorgroeien, ondanks de aanpassingen’, meldt de provincie, meldt de provincie op een site over de N823.

maart 2022

Rotondes Flevoland voortaan van beton
Omroep Flevoland

Rotondes op provinciale wegen in Flevoland worden voortaan zo veel mogelijk van beton gemaakt. Tot voor kort werd vooral asfalt gebruikt als wegdek, maar beton is volgens de provincie sterker en vriendelijker voor het milieu. De komende weken werkt de provincie aan een nieuwe rotonde op de kruising Dronterweg - Biddingringweg. Het kruispunt is nu relatief gevaarlijk. Een rotonde maakt de kruising veiliger. "We maken het wegdek van beton, in plaats van asfalt omdat dat minder impact heeft op het milieu. De productie van beton is minder belastend dan de productie van asfalt. En het wegdek gaat ook nog eens tot twee keer zo lang mee", vertelt Gerrit Bos van de provincie.

februari 2022

Unieke circulaire fietsverbinding op Hessenpoort aangelegd
RTVFocusZwolle

Onlangs zijn op bedrijventerrein Hessenpoort in Zwolle een uniek fietspad en fietsbrug in gebruik genomen. Het fietspad bestaat namelijk voor 80% uit hergebruikt beton en is gemakkelijk te verplaatsen. Het ontwerp van ipv Delft combineert de voordelen van beton (onderhoudsarm, lange levensduur) met die van hout (duurzaam). Zo speelt het in op duurzame wensen van Zwolle.

Asfalt Bosscherweg in Grijpskerk maakt plaats voor beton

Dagblad van het Noorden

De onderhoudskundige staat van Bosscherweg, gelegen tussen de Friesestraatweg en Westerwaarddijk bij Pieterzijl, is zo slecht dat grootschalig onderhoud nodig is. Uitvoerder Schagen Infra BV verwijdert het oude asfalt en vervangt dit door beton, dat volgens de gemeente zeer geschikt is voor belasting door landbouwverkeer. Betonverharding heeft een lange levensduur en de jaarlijkse onderhoudskosten zijn laag.

januari 2022

Aanleg fietspad Luyksgestel-Weebosch begonnen
Eindhovens Dagblad

De aanleg van de fietsverbinding tussen Luyksgestel en Weebosch is gestart. Daarvoor zijn noodzakelijke bomen gerooid die de ruimte moeten vrijmaken voor dit fietspad aan beide zijden langs de Hoge Rijt. Elders in Luyksgestel en de Weebosch wordt ter compensatie daarvan tweeduizend vierkante meter landbouwgrond aangeplant met groen. Zowel de dorpsraad in Luyksgestel als die in de Weebosch is blij met de aanleg van deze langgekoesterde veilige fietsverbinding. Het één kilometer lange traject tussen de dorpskernen van Luyksgestel en de Weebosch komt 2,40 meter van de rijbaan te liggen. De betonnen fietspaden aan beide zijden van de weg worden elk 3 meter breed. De aanleg van deze fietsverbinding kost 1 miljoen euro.

13 kilometer barrier langs de N434
Rijnland Route

Er gaan heel wat kilometers doorheen op de N434 bij het maken van de betonnen barrier, die zorgt voor een afscheiding tussen de wand en de rijbaan. In de tunnel is er een barrier aan weerszijden van de rijbaan, in de verdiepte ligging alleen aan de buitenzijde: in totaal goed voor zo´n 13 strekkende kilometer.

december 2021

Kapotgevroren fietspad Croeselaan wordt volgend jaar vervangen door betonnen variant
DUIC.nl

Het was een echte primeur, de aanleg van het zogeheten RaMaC-fietspad op de Croeselaan in Utrecht in 2018. Maar na een strenge vorstperiode begin dit jaar was de lange rode fietsstrook kapotgevroren. Herstellen met het duurzame RaMaC zit er sowieso niet in, het spul zou mogelijk toch niet goed genoeg zijn om een ‘veilig en goed begaanbaar fietspad te garanderen op deze belangrijke fietsroute’. Daarom komt er een fietspad van beton. Voor het einde van dit jaar worden nog enkele tussentijdse maatregelen genomen en in het voorjaar van 2022 moet het nieuwe fietspad weer af zijn.

Climatepath, het fietspad dat regenwater buffert en laat infiltreren
Bouwkroniek

Het Climatepath is een fietspad dat regenwater buffert, filtert en laat infiltreren. Het werd voorgesteld op de bedrijfssite van ecobeton water technologies in Sint-Truiden (B). Het Climatepath is een klimaatadaptief fietspad dat een oplossing biedt voor o.m. waterhinder en dat overtollig hemelwater duurzaam naar de grondwatertafel loodst.

Commerciële toepassing van wegen met zonnecellen binnen handbereik
Innovation Origins

Onderzoeksinstituut TNO breidt samen met het SolaRoad consortium en verschillende internationale partners het aantal solarwegdekprojecten uit. Voor wegbeheerders is dit interessant, bijvoorbeeld om de straatverlichting van stroom te voorzien. De focus ligt voorlopig vooral op fietspaden. Later zijn snelwegen ook mogelijk, maar daarvoor moeten volgens Kuypers nog meer proeven worden gedaan. Bij de aanleg van een fietspad met zonnecellen worden eerst betonnen elementen gelegd. De zonnepanelen – voorzien van een transparante slijtlaag – komen daar overheen.

oktober 2021

Assendorp krijgt reflecterend fietspad en de primeur van twee duurzame fietspaden
Weblogzwolle.nl

Op een deel van de Wethouder Alferinkweg ligt vanaf begin volgende maand een innovatief fietspad. Op 8 oktober, duurzaamheidsdag, tekenden wethouder William Dogger en Gert Brunink, directeur van Schagen Infra, de intentieovereenkomst. Er worden vijf proefvakken van zestig meter lang aangebracht, allemaal ingericht op duurzaamheid en circulariteit. Het gaat onder meer om White Topping, waarbij een dunne laag beton over het bestaande asfalt wordt aangebracht. Daarnaast komt er een proefvak waarin het beton in één geheel wordt aangebracht, maar als het nodig is kunnen er delen uit het pad worden gehaald en later worden teruggelegd, en wordt in het Recyclepad betonafval uit andere projecten gebruikt als grondstof voor de nieuwe betonverharding.

Straks over roze fietspad Leeuwarden in en uit
actiefonline.nl

Fietsende scholieren en forenzen uit Tytsjerksteradiel die via bedrijventerrein De Hemrik en de Aldlânsdyk naar school en werk in Leeuwarden fietsen, mogen binnenkort over een roze, betonnen fietspad rijden.

juli 2021

Meer brug voor je beton
Cobouw

In de 3D-printfabriek van Weber Beamix maken ze steeds meer en alsmaar complexere objecten, met steeds minder mortel en wapeningsstaal. Bij kleinere objecten is de CO₂-voetafdruk nog maar de helft van die van traditioneel prefabbeton.

Turborotonde Heesch bijna klaar voor eerste auto's
Brabants Dagblad

Het werk aan de turborotonde in Heesch vordert gestaag. De rotonde op de T-kruising van Cereslaan en Bosschebaan is veranderd in een grotere tweebaans-‘turboronde’ met een vierde poot richting groeiwijk De Erven. In de rotonde liggen betonnen scheidingsbanden, één van de redenen waarom het beton niet in één keer maar in etappes gestort werd, licht Jordi Rutten namens wegenbouwbedrijf Gebroeders van Venrooij toe. Eind juli zal de nieuwe westelijke entree van het dorp helemaal klaar zijn.


maart 2021

Veel getrokken betonnen banden bij N280

De N280 is de belangrijkste oost-westverbinding in Midden-Limburg. In Roermond is het verkeer op deze weg in de afgelopen jaren drukker geworden. Daarom willen de Provincie Limburg en de gemeente Roermond de doorstroming en de verkeersafwikkeling van en naar de stad verbeteren. Ook moet de N280 beter aansluiten op de A2, de A73 en de B52 naar Duitsland. Heijmans heeft voor dit project verschillende betoninfrastructurele werken opgeleverd. Met een slipformpaver heeft het bedrijf RWS-banden getrokken met een dubbele streklaag, dubbele RWS-banden met aan beide zijde een dubbele streklaag tussen rijbaan en fietspad, overrijdbare banden tussen busbanen en de rijbaan, een stepbarrier in een onderdoorgang en tot slot het printbeton in middengeleiders en rammelstroken.

Beton op Greenport Venlo

Voor het bouw- en woonrijp maken van de openbare ruimte binnen Greenport Venlo heeft Heijmans speciale robuuste ‘hufterproof’ banden ontwikkeld die bestand zijn tegen zwaar verkeer en een zware belasting. Daarnaast zijn er doorgaand gewapende betonverhardingen aangelegd ten behoeve van aanrijplaten en rotondes. Hierbij zijn ook middengeleiders en rammelstroken uitgevoerd in printbeton. Opdrachtgever van dit project is Development Company Greenport Venlo (DCGV). Deze werkmaatschappij is opgericht door de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en de provincie Limburg. DCGV verzorgt in het gebied ten noordwesten van Venlo, tussen de snelwegen A67 en A73, de integrale gebiedsontwikkeling van Greenport Venlo. Het gebied heeft een oppervlakte van circa 5.400 ha.

Fietspaden langs Gemaalweg, Nagelerweg en Kamperweg krijgen beton
De Noordoostpolder

De provincie Flevoland start eind maart 2021 met onderhoud aan de fietspaden langs de Kamperweg, Nagelerweg en Gemaalweg. Deze vertonen gebreken en worden daarom deels vervangen en/of hersteld. Het asfalt van het gehele fietspad langs de Kamperweg tussen de fietsoversteek bij de Zwartemeerweg tot aan de carpoolplaats Schokkerringweg/Kamperweg wordt vervangen door duurzaam beton. Dat geldt ook voor voor de fietspaden langs de Nagelerweg en de Kamperweg. Een betonnen fietspad is vlak en stroef wat zorgt voor rijcomfort en veiligheid. Ook heeft beton weinig onderhoud nodig en kent het een lange levensduur van ten minste 50 jaar. Op diverse plekken worden prefab betonplaten gebruikt om bestaande bomen te kunnen behouden.

januari 2021

Reconstructie fietspad langs De Lende
Leeuwarder Courant

Het fietspad langs De Lende, tussen de Domeinenweg bij Wolvega en de Kontermansbrug, wordt opgeknapt. Medio januari start aannemer Van der Meer uit Scharnegoutum met de werkzaamheden. Naar verwachting is het fietspad voor de herfst van dit jaar klaar. Tot die tijd kunnen fietsers en voetgangers niet over het pad.

Het huidige met asfalt verharde fietspad van ongeveer 1,20 meter breed maakt plaats voor een betonnen fietspad van twee meter breed. Op drie plaatsen worden oude meanders van De Lende opnieuw uitgegraven. Nu ligt het pad nog strak tegen De Lende aan, maar straks zal het op drie plaatsen de uit te graven meanders volgen.

Bij de Roordapolder komt er een lus door het natuurgebied, ook worden er kano- en visvoorzieningen aangelegd. De reconstructie is onderdeel van gebiedsontwikkeling Beekdal Linde. De totale kosten van de reconstructie bedragen ruim 1,5 miljoen euro.

december 2020

Wegonderhoud Tankweg met behoud van bomen
Streekgids.nl
De firma Strukton Civiel Noord & Oost is gestart met wegonderhoud aan de Tankweg te Lievelde. Langs de bestaande asfaltweg staan forse vitale bomen die behouden moeten blijven. In het voorjaar zijn proefsleuven in het asfalt gemaakt. Daaruit bleek dat de wortels niet alleen ónder het asfalt zitten, maar ook ín de onderste asfaltlagen. Als het asfalt wordt verwijderd, beschadigen de boomwortels. Gekozen is voor het behouden van de verharde weg door bovenop het bestaande asfalt een betonweg van 3 meter breedte aan te brengen. Beton heeft als voordeel dat het veel stijver is dan asfalt. En het kan beter tegen toekomstige wortelopdruk. Ook kan beton op een minder vlakke ondergrond aangebracht worden; alleen wat vlakfrezen is voldoende. De betonweg is een duurzame oplossing waarbij we de bomen kunnen behouden.

Amelander duinen gaan flink op de schop
Friesch Dagblad
In het duingebied van Nes naar Ballum is Staatsbosbeheer begonnen met het verleggen van het fietspad door natuurgebied Hagedoornveld en Zwanewaterduinen op Ameland omdat het in tien jaar drie keer langdurig onder water heeft gestaan in de winter. Dat het gebied natter is geworden, komt door veranderingen in het watersysteem zoals een veranderende kustlijn, ander klimaat met andere neerslag en zeespiegelstijging. Het verplaatste - en straks betonnen - fietspad moet hoger komen te liggen, en daardoor droger zijn. Dat zorgt niet alleen voor minder natte voeten, maar ook voor meer uitzicht.

3D geprinte betonbruggen voor fietspad langs N243 tussen Alkmaar en Avenhorn
Alkmaar Centraal
De Provincie is bezig met innovatief project om fietsbruggen van 3D-geprint beton te maken. 3D betonprinten is een efficiënte manier van bouwen, die bovendien heel veel materiaal bespaart doordat een luchtig ontwerp gemaakt kan worden. De eerste vier fietsbruggen komen in het fietspad langs de N243 tussen Alkmaar en Avenhorn, omdat ze hier ook meteen een bijdrage leveren aan de veiligheid voor (brom-) fietsers. In een video van de Provincie wordt uitleg gegeven over het project.

Vernieuwd fiets- en voetpad tussen Beesel en Reuver is klaar|
De Limburger

Het vernieuwde fietspad naast de Beeselseweg tussen Reuver en Beesel is afgelopen weekeinde in gebruik genomen. Het traject is vervangen door een 3,5 meter breed betonnen fietspad met daarnaast een apart gedeelte voor voetgangers.

oktober 2020

Fietspad naast Beeselseweg vernieuwd
De Limburger
Het asfalt fietspad naast de Beeselseweg tussen Reuver en Beesel wordt vanaf 24 augustus vernieuwd. Ervoor in de plaats komt een 3,5 meter brede betonnen fiets- en voetpad.

Een bochtje afsnijden zit er niet meer in op de Rivierendreef in Dronten
De Drontenaar
In opdracht van de gemeente Dronten wordt er beton aangebracht in de diverse afslagen van de Rivierendreef op bedrijventerrein Business Zone Delta. Door deze maatregel kan het (vracht-)verkeer tussen de Rivierendreef en het industrieterrein straks geen bochten meer afsnijden.

Oldambt steelt de show met de langste brug voor fietsers en voetgangers in Europa. 'Wow, prachtig!'
Dagblad van het Noorden
De Blauwe Loper is een circa achthonderd meter lange wandel- en fietsbrug die Winschoten-Noord verbindt met Blauwestad. Het is daarmee de langste wandel- en fietsbrug van Europa. Aan de voet van de brug liggen betonnen funderingen. In oktober wordt het betonnen deel van het fietspad aangebracht.

juli 2020

Eerste 'rits'-fietspad ligt in Ryptsjerk
LeeuwarderCourant
Ryptsjerk is een nieuw fietspad rijker: langs de N361 kunnen fietsers vanaf vrijdag veilig naar Zwartewegsend en Tytsjerk rijden. Bij de aanleg heeft aannemer Schagen Infra bv een nieuwe techniek gebruikt: een ‘ritspad’. Het beton kan als het ware als een legpuzzel uit elkaar worden gehaald en weer in elkaar worden gezet . Handig als er iets met de onderliggende kabels en leidingen moet gebeuren. Het betreft het eerste ritspad in Friesland en het bovendien een circulair: het pad is gemaakt van herbruikbaar beton, biobased belijning en duurzame graskeien.

Nieuwe parkeerplaatsen voor vliegtuigen
Luchtvaartnieuws
Twente Airport heeft vijf nieuwe parkeerplaatsen voor vliegtuigen in gebruik genomen. Strukton Civiel Noord & Oost realiseerde in opdracht van Twente Airport twee grote en drie kleine parkeerplaatsen. Voor de opstelplaatsen is 1.085 m3 beton gebruikt met een dikte van dertig centimeter. Om bij de parkeerplaats te komen is een 'toerit' aangelegd van 2.345 ton asfalt op gebroken puin. Het ontwerp en de realisatie van de vijf parkeerplaatsen duurde vijf maanden. Twente Airport is momenteel in gebruik als 'parkeerplaats' voor grotere vliegtuigen die door de coronacrisis niet kunnen vliegen.

Straks breeduit fietsen op Oude Bosschebaan in Helvoirt richting Loonse en Drunense Duinen
Brabants Dagblad
Het fietspad op de Oude Bosschebaan in Helvoirt staat bekend als smal, slecht en fietsonvriendelijk met veel kuilen en versleten wegdek. En dat voor een belangrijke fietsverkeersader in Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen. Over een paar weken ligt er een duurzaam breed betonnen fietspad van drieënhalve meter breed met twee rijrichtingen.
Het betonnen fietspad heeft geen onderhoud nodig en gaat zeker veertig tot vijftig jaar mee. De grote winst zit in het efficiënt gebruiken van beschikbare grondstoffen, volgens projectleider Marco Flaman. ,,Het oude asfalt voert de aannemer af maar de fundering wordt hergebruikt. Het beton bestaat uit grotendeels hergebruikt materiaal. En bij de aanleg gebruikt de aannemer een elektrische shovel.”

Metamorfose bij Oosterhout: nieuwe aansluiting bijna klaar
BN De Stem
Nieuwe rotondes, een nieuw fietspad en een nieuw viaduct. Tussen Oosteind en Oosterhout vond afgelopen jaar een aardverschuiving aan wegen plaats. De provincie ging eerst uit van een ovonde, een langgerekte rotonde. Maar dankzij het ontwerp van een turbo-kluifrotonde hoeft een van de viaducten niet zo breed te zijn, wat weer in de kosten scheelt. Bovendien heeft een turborotonde een grotere capaciteit dan een gewone rotonde. De rotonde is van beton omdat beton duurzamer en meer slijtvast is.

april 2020

Ongevallenkruispunt wordt rotonde
Flashphoto NL Vlaardingen
De gemeente Vlaardingen heeft een nieuwe rotonde aangelegd op de kruising van de Zwaluwenlaan / Zwanensingel. Na de herstructurering van de Zwanensingel in 2012 bleef het kruispunt Zwanensingel/Zwaluwenlaan een drukke plek waar mensen lastig konden oversteken en waar regelmatig ongevallen gebeurden. Daarom besloot het Vlaardingse gemeentebestuur om hier een rotonde aan te leggen.
Vrijwel alle gebruikte materialen van deze rotonde zijn volledig recyclebaar, volgens het gedachtegoed van de circulaire economie. Zo gebruikte de aannemer beton met een heel lage CO2-uitstoot: 70 procent minder dan gebruikelijk. Ook is bewust afgestapt van asfalt als verharding van de rotonde. Niet alleen kost asfalt veel meer energie om te maken dan beton, het gaat ook veel korter mee. Beton blijft ongeveer 60 jaar in goede staat en asfalt 15 jaar. Beton kent bovendien weinig onderhoud: het is minder schadegevoelig en onkruid dringt niet door. Zowel de autorijbanen en fietspaden als de trottoirs en de ventweg van de rotonde worden van beton.

Schelpenpaadjes op de Wadden maken plaats voor beton
Reformatorisch Dagblad

Ze horen écht bij het beeld van de Waddeneilanden: de idyllische, knerpende schelpenpaadjes. Toch stappen de eilandgemeenten steeds vaker over op alternatieven.
De schelpenpaadjes zijn duur en arbeidsintensiever in onderhoud dan beton. Bovendien zijn de paadjes onveiliger vanwege spoorvorming, brokkelige zijkanten en slipgevaar. Met meer toeristen, waaronder ouderen, en meer elektrische fietsen op de paden wordt het risico op ongelukken steeds groter. Daarnaast zijn partijen als de Waddenvereniging en Natuurmonumenten kritisch over de schelpenwinning. Onlangs riepen zij op om een milieueffectrapportage te maken van de schelpenwinning in de Noordzeekustzone, waar jaarlijks zo’n zeshonderd hectare zeebodem wordt afgeploegd voor schelpen. Ook in de Waddenzee ontstaan diepe gaten ten gevolge van de schelpenwinning.
Om die redenen denken de eilanden gezamenlijk na over duurzame alternatieven voor de paden. Sommige eilanden stappen op enkele plekken over op het relatief goedkope alternatief beton. Daarin loopt Ameland voorop. In de winter van 2018 werd op vier plekken cementbeton gelegd: op de Kooioerdstuifdijk bij Buren, de Noordwal tussen Nes en Buren, het Westerpad bij Nes en De Klonjes bij Hollum. Een project van 1,6 miljoen euro. Voor 2020 trekt de gemeente nog eens 800.000 euro uit voor beton.

Coevorden pompt miljoenen in verbetering fietspaden: asfalt wijkt voor beton.
Emmer Courant

Coevorden investeert fors om fietspaden te moderniseren. De gemeente wil van in totaal 25 fietspaden het bestaande wegdek vervangen door beton. Dat kost 4 tot 5 miljoen euro. Bestaande knelpunten in fietsverbindingen worden opgelost, op schoolroutes valt nog veel te verbeteren en de gemeente denkt aan een fietssnelweg tussen Coevorden en Emmen.
Coevorden heeft momenteel geld om nieuwe projecten op te zetten, maar de noodzaak is er tegelijkertijd ook. Enkele jaren geleden was een scholier met een e-bike nog een uitzondering, nu is het andersom. Ook recreatieve fietsers maken veel meer gebruik van de snellere e-bike, terwijl de infrastructuur daar nog lang niet altijd op is aangepast.
De gemeente telt her en der fietspaden die smaller zijn dan 2 m. Coevorden wil de belangrijkste smalle fietspaden verbreden. De 25 fietspaden die een betonlaag zouden moeten krijgen, lopen veelal door bossen. Het huidige wegdek van asfalt of tegels raakt sneller beschadigd door boomwortels en verdroging van de ondergrond. Het gaat in totaal om een lengte van 35 kilometer.

Veel te smal voetpad Westervoort wordt eindelijk breder
De Gelderlander

Nog geen jaar na de aanleg wordt het veel te smalle grindvoetpad aan de Rivierweg in Westervoort opnieuw opengebroken. Na veel klachten vanuit de Gehandicaptenraad gaat de gemeente het smalle voetpad met veertig centimeter verbreden, en de half verharde ondergrond wordt beton. De grindverharding is immers waterdoorlatend waardoor de ondergrond met regen drassig wordt. Dat zorgt voor problemen. Vanaf volgend jaar kunnen dus ook rolstoelers gebruik maken van het voetpad tussen de Heilweg en het fietsviaduct in Westervoort.

Rotonde N498 Schaapsweg Den Bommel
IGO.nl Nieuws Goeree Overflakkee
De provincie Zuid-Holland bouwt de huidige kruising van de N498 met de Schaapsweg nabij busstation Den Bommel om tot een innovatieve rotonde. Daarbij komen de R-net bushaltes bij de rotonde recht tegenover elkaar te liggen. De rotonde vergroot de verkeersveiligheid en heeft meer capaciteit dan het huidige kruispunt. Bij de uitvoering is grote aandacht voor duurzaamheid en ecologie. Zo wordt gewerkt met hergebruikte grondstoffen in asfalt en beton waardoor de CO2-productie tijdens de aanleg lager is dan bij een traditionele uitvoering. Ook wordt een goede leefomgeving gecreëerd voor planten, insecten en dieren met bloemrijke, onderhoudsarme bermen en de plaatsing van een insectenhotel in het midden van de rotonde.

december 2019

Geel fietspad van beton met lage CO2 langs Puttense Zeedijk
De Puttenaer.nl
Wethouder Roelof Koekkoek van Putten heeft op 5 december 2019 het vernieuwde fietspad langs de Zeedijk heropend. Dat het fietspad nu wordt heropend, heeft alles te maken met het feit dat er slechts twee maanden van het jaar aan mag worden gewerkt, mede vanwege de ligging in Natura 2000 gebied. Het gedeelte van het fietspad langs de Zeedijk dat in de gemeente Nijkerk ligt, werd vorig jaar al opgeknapt en weer in gebruik genomen.
Over de reconstructie van het fietspad is uitvoerig overleg gepleegd met de natuurorganisaties uit de gemeenten Putten en Nijkerk. Dat heeft onder meer geresulteerd in een geel gekleurd en natuurvriendelijk beton waardoor het fietspad meer deel van de omgeving is geworden. Het beton heeft een aangepaste samenstelling en daardoor een lagere CO2-waarde. Het fietspad is veiliger geworden, het is nu breder waardoor tegenliggers elkaar gemakkelijk kunnen passeren, en het maakt onderdeel uit van de fietsroute langs de voormalige Zuiderzee.
Voor de reconstructie heeft de gemeente Putten subsidie gekregen van de provincie Gelderland. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door Schagen Infra.

september 2019

Beton in plaats van asfalt op fietspad Dronterweg: "Zorgt voor rijcomfort en veiligheid"
De Drontenaar.nl

De provincie Flevoland gaat in het najaar van 2019 aan het werk met het fietspad langs de Dronterweg tussen Lelystad en Dronten (N309). "Het nieuwe fietspad wordt veilig en duurzaam”, aldus de provincie. Het fietspad langs de Dronterweg wordt aangepakt tussen de kruising met de Swifterringweg en de Lisdoddeweg.
De veiligheid voor de fietspadgebruikers wordt verhoogd door aanpassingen aan bochten en de kruising. De bochten worden flauwer gemaakt en tegelijkertijd voorzien van ledverlichting op zonne-energie. Bij de werkzaamheden wordt het asfalt vervangen door wat de provincie omschrijft als ‘duurzaam beton’. Dit heeft een tot 65% lagere CO2-uitstoot. Beton is vlak en stroef, wat zorgt voor rijcomfort en veiligheid. Ook heeft beton weinig onderhoud nodig en kent het een lange levensduur.

Werkzaamheden aan fietspad Derkinderenpad
1Almere.nl

In september 2019 wordt gewerkt aan het fietspad in het Meridiaanpark in Almere Buiten. Het Derkinderenpad is dan afgesloten voor onderhoudswerkzaamheden omdat het wegdek in slechte staat verkeert. Door de bomen naast het fietspad is er wortelopdruk onder het bestaande asfalt en zijn er scheuren in het fietspad ontstaan. Daarom wordt het asfalt vervangen voor beton; dit is beter bestand tegen wortelopdruk en scheuringen. De asfaltverharding wordt verwijderd en hiervoor in de plaats komt beton.

Wethouders zetten duurzame stappen
SA24.nl

“Een kleine stap voor de mens, een enorme sprong in duurzaamheid.” Met die woorden zette wethouder Rob Jonkman eind augustus bij de rotonde bij school Loevestein in Gorredijk zijn blote voet in het vers gestorte beton. Zijn voorbeeld werd direct gevolgd door collega wethouder Libbe de Vries. Schagen Infra legt in september een nieuw fietspad aan naast De Goarrefean, de ontsluitingsweg van de wijk Loevestein. De Vries: “Dit fietspaad is goed foar de ferkearsfeiligens fan alle skoalbern dy’t dizze wei brûke.”
Er is extra aandacht voor het fietspad omdat Opsterland voor de aanbesteding veel aandacht aan duurzaamheid heeft gegeven. De gemeente keek naar de Beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV) in combinatie met de Milieu-Kosten Indicator (MKI). Deze manier van aanbesteden geeft de aannemer meer mogelijkheden om zelf met duurzame oplossingen te komen. Bij dit fietspad is er minder grond afgevoerd en zand aangevoerd. Bovendien ligt er twintig procent minder beton in het pad.
Wethouder Jonkman: "Duurzaamheid gaat niet alleen om energie. Materiaalgebruik en circulaire economie zijn ook belangrijk. Duurzaam aanbesteden is al langere tijd het beleid, maar het komt nu ook aan op de uitvoering. De infrastructuursector is daar al klaar voor."

Fietspad Kamperstraatweg wordt verbreed
Brugnieuws.nl

Het fietspad van de Kamperstraatweg wordt verbreed. Het gaat om het gedeelte tussen de rotonde Onderdijks en de Chalmotweg en het gedeelte tussen huisnummer 17 en de Jules van Hasseltweg / de Zande. De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf medio september tot medio oktober 2019. Fietsers kunnen enige tijd geen gebruik maken van het fietspad door het aanbrengen van beton en de bijbehorende uithardingstijd. Voor fietsers worden omleidingsroutes ingesteld.
Het fietspad wordt 3 m breed. Het blijft een vrijliggend fietspad met een berm tussen fietspad en rijbaan. Het fietspad wordt uitgevoerd in beton, net zoals het al gerealiseerde fietspad. Bij huisnummers 5 en 17 is de ruimte beperkt, waardoor het fietspad hier dichter bij de rijbaan komt te liggen. Om het autoverkeer hierop te attenderen wordt het asfalt op deze plekken versmald en vervangen door beton met hierin een steenmotief.

Park Meerstad met bijzonder element: strak fietspad van beton
Groninger Internet Courant

Het grootste openbare landkunstproject, Park Meerstad, nadert zijn voltooiing. De grondwerkzaamheden zijn klaar, de glooiende heuvels zijn ingezaaid met bloemrijk gras en het fietspad is inmiddels gelegd waarmee de fietsroute door het park af is. Beeldend kunstenaar Jeroen Doorenweerd en landschapsarchitect Mathijs Dijkstra maakten samen het unieke ontwerp voor Park Meerstad. Het is het eerste land-art project dat in Nederland op zo’n grote schaal wordt uitgevoerd.
Het fietspad is een bijzonder element in het park. Het bijna witte en strak gelegde beton vormt een mooi contrast tegen de glooiende groene heuvels en zorgt voor een kunstzinnige onderbreking in het landschap. De ontwikkeling van het park is een samenwerking tussen het Centrum Beeldende Kunst (CBK Groningen), gemeente Groningen en Bureau Meerstad, én ook de bewoners hadden een stem in het geheel.

Aanleg fietspad door Brunssummerheide
De Limburger

Begin september is gestart met de aanleg van een fietspad door de Brunssummerheide. De werkzaamheden, in opdracht van de gemeente Landgraaf, duren ongeveer acht weken. Het werk omvat het opschonen groen, grondwerk ten behoeve van een betonnen fietspad, het machinaal storten van beton ten behoeve van het nieuwe fietspad, het inzagen van de betonverharding (waarschijnlijk ’s nachts) en het afwerken van de bermen. Omdat het nieuwe fietspad diverse mountainbike- en paardenroutes kruist, vraagt de gemeente om rekening te houden met vers gestort beton. Het is niet de bedoeling dat het fietspad doorkruist wordt tijdens de aanleg.

juni 2019

Oranjekanaal krijgt doorgaand fietspad
De Krant van Midden-Drenthe

In Oranjekanaal wordt langs ‘de stille kant’van het Oranjekanaal tussen Hijken en Orvelte een verhard fietspad aangelegd. Het betonnen fietspad komt op het genoemde traject langs de onverharde wegen en niet in plaats van. Bij de Halerbrug komt na het spoor een fietsbrug. Er komt ongeveer 6 km fietspad, zodat er volgend jaar een 24 km lange doorgaande verharde fietsroute ligt van Hoogersmilde tot Wezuperbrug. De hoop is om in het najaar te beginnen. De aanbesteding is na de bouwvak. De klus gaat zo’n 8 ton kosten, waarvan de gemeente en provincie allebei de helft betalen.

Heiloo zet in op duurzaam wegbeheer
Uitkijkpost.nl
De gemeente Heiloo beheert in totaal maar liefst 1,16 miljoen m2 aan wegverhardingen. Dit moet volgens het nieuwe beleidsplan Wegbeheer 2018-2022 vooral duurzaam gebeuren. Speciale aandacht is er voor de fietspaden waar comfort en veiligheid voorop staan.
'Heiloo fietsdorp', lekker fietsen over strakke, gladde en veilige fietspaden. Dat kan als straks de fietspaden die kampen met wortelopdruk vervangen gaan worden door een verharding van betonelementen. Veelvuldig herstel van scheuren of het opnieuw leggen van tegels of asfalt behoort dan tot de verleden tijd. De nieuwe fietspaden gaan minimaal 60 jaar mee en zijn duurzaam en voordelig in onderhoud.

mei 2019

Nieuw fietspad zorgt voor meer veiligheid
Eindhovens Dagblad
Met de aanleg van een fietspad tussen Westerhoven en Riethoven en daaropvolgend, na de kom van Riethoven, langs de Broekhovenseweg moet de fietsverbinding naar Veldhoven veiliger worden. Om deze verbinding mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan worden voorbereid.
De aanleg van onder meer het fietspad is onderdeel van het akkoord dat werd bereikt bij de aanleg van de N69. Doel daarvan is om het doorgaande verkeer te weren in de kernen van Westerhoven en Riethoven en dit te dirigeren naar de N397 (Eersel-Dommelen) en van daaruit via de N69 richting A67.
Het fietspad vanuit Westerhoven naar Riethoven wordt 3,50 m breed en komt vrij te liggen aan de oostkant van de rijbaan. Na de kom van Riethoven wordt het fietspad na de kruising met de Kapelstraat verder aangelegd tot aan het kruispunt met de Broekhovenseweg. Daar komt een fietspad langs de weg dat 4 m breed wordt.

De fietspaden worden in beton uitgevoerd. Als het bestemmingsplan eind november door de gemeenteraad wordt vastgesteld, kunnen werkzaamheden van start gaan. Verder wordt door de Einderheide vanaf de Molenstraat in het zuiden naar de Broekhovenseweg nog een betonnen fietspad van 2,50 m breed aangelegd.

Fietspad krijgt glasparels
nieuwsbladdeKaap.nl
Het verbrede fietspad wordt van gerecycled beton en is onderhoudsarm. De levensduur wordt geschat op ten minste vijftig jaar. De belijning van de vernieuwde fietsroute wordt afgewerkt met reflecterende glasparels. Omwonenden hebben laten weten blij te zijn met de opknapbeurt. Wel zijn ze teleurgesteld dat er geen verlichting langs het fietspad komt. Volgens de gemeente is dat onwenselijk om verstoring van de fauna te voorkomen. Maar doordat glasparels worden ingestrooid, krijgt het wegdek een hogere reflectie en een betere zichtbaarheid.
Om de veiligheid voor fietsers te vergroten, wordt het fietspad in het tunneltje onder de A12 verbreed. Dat gaat ten koste van de rijweg voor automobilisten, die naar één rijstrook wordt versmald. Om aanrijdingen in het tunneltje te voorkomen, worden aan beide zijden verkeerslichten geplaatst. Overigens kan de reconstructie ter hoogte van het tunneltje pas later worden uitgevoerd. In augustus 2020 passeert het wielerpeloton van de Ronde van Spanje en de geplande wegversmalling in het tunneltje zou te veel risico's voor de wielrenners opleveren.

Projectgebied Reevediep open voor publiek
Kampenonline.nl
Vanaf het voorjaar 2019 is het projectgebied Reevediep vrij toegankelijk voor wandelaars en fietsers. Bezoekers kunnen genieten van honderden hectares nieuwe natuur die zijn aangelegd. In totaal is er 9 km wandelpad en 12 km nieuw fietspad aangelegd. Langs de zuidelijke dijk, tussen de Nieuwendijkbrug en de Kamperstraatweg, is een natuurbelevingsfietspad gerealiseerd. Dit pad ligt laag op de dijk en geeft de fietsers het gevoel midden in de natuur te fietsen. Het pad bestaat uit twee losse betonbanen van elk één meter breed, met daartussen een kleine berm met gras.
Vanaf de Nieuwendijkbrug (zuidkant) kan ook in westelijke richting naar het Drontermeer worden gefietst. Dit is een betonnen fietspad van 2,80 breed. Dit fietspad sluit wel aan op de oostelijke Drontermeerdijk. Dit fietspad op de zuidelijke dijk van het Reevediep is ook bereikbaar vanuit Noordeinde. Op de noordelijke Reevediepdijk is ook een doorgaande fietsroute gerealiseerd.

maart 2019

Duurzaam beton vertraagde openstelling
FlevoPost
Het fietspad langs de Houtribweg in Lelystad kon eind november vorig jaar slechts ten dele worden opengesteld. Door het koude weer was het beton nog onvoldoende uitgehard. Nadat al het beton was gestort ging het uitharden (te) langzaam. De oorzaak hiervan was de combinatie van een nieuwe duurzame betonsoort (met minder cement) en de lage temperatuur van de voorafgaande periode.

Gekleurd beton om natuurwaarden te beschermen
Stad Nijkerk.nl
Eind november 2018 werd het vernieuwde fietspad over de Zeedijk officieel in gebruik genomen. Vanwege de belangen voor de natuur werd het fietspad binnen tweeënhalve maand gerealiseerd. Het fietspad is verbreed en vormt onderdeel van de verbinding van een netwerk van fietsknooppunten. Het deel dat nu gereed is gekomen betreft het Nijkerkse deel van het fietspad tussen Bunschoten/Spakenburg en de Berencamperweg.
Het laatste stukje op Nijkerks grondgebied aan de overzijde van de Berencamperweg wordt in 2019 aangepakt, gelijk met de reconstructie van het deel van de Zeedijk dat op Puttens grondgebied is gelegen. Het fietspad is door de verbreding ook een stuk veiliger worden.
Duurzaamheid was een belangrijk thema bij de aanleg om natuurwaarden te beschermen. Zo is gebruik gemaakt van duurzaam beton en is ook de kleur van het fietspad aangepast aan het landschap.

Fietspad Nes-Buren is opgeknapt
Nieuw Dokkumer Courant
Het meest gebruikte fietspad op Ameland is eindelijk opgeknapt. Al jaren is het fietspad tussen Buren en Nes een onderwerp van gesprek tijdens verjaardagen en aan de keukentafel. Hobbels waren er een aantal jaren terug al uitgeschaafd. De nieuwe laag werd er daarna niet meer op aangebracht. Tot bijna onbruikbaar was de kleine kilometer wegdek inmiddels verworden.
Een flinke asfaltfreesmachine heeft eerst de totale asfaltlaag verwijderd. Met een nieuw betonnen wegdek rijden de fietsers eindelijk gerieflijk van Nes naar Buren v.v. Voor beton is gekozen omdat in het asfaltwegdek doorgroei van boomwortel uit de aanliggende beplanting plaatsvond.

Provincie test geluidswering in Soesterberg
Soester courant
Omgevingslawaai is niet goed voor onze gezondheid. Daarom voert de provincie Utrecht langs de Amersfoortsestraat in Soesterberg een proef uit met de Whiswall. De Whiswall is een innovatieve constructie van beton en staal die geluid afbuigt. Geluidsreducerend asfalt slijt snel en geluidsschermen hebben impact op het uitzicht van omwonenden.
,,Het wordt steeds drukker op de wegen van onze kleine provincie. Daarom werken wij aan slimme oplossingen om geluidsoverlast van verkeer te beperken'', aldus de provincie in een persbericht. ,,In het Actieplan omgevingslawaai provincie Utrecht 2019-2023 is meer te lezen over de maatregelen die wij nemen. Samen met andere partijen zoeken wij naar de juiste balans tussen groen en groei.''
Bron video: 4SilenceBV

Veertig jaar gewacht op fietspad Riethoven-Eersel
Eindhovens Dagblad
In januari j.l. is het nieuwe fietspad tussen Riethoven en Eersel officieel in gebruik genomen. Voor de aanleg van het vrijliggende fietspad tussen de kern van Riethoven en buurtschap Walik heeft de gemeente Bergeijk 1500 vierkante meter bos gekapt.
Voor de aanleg van het fietspad moest de gemeente gronden aankopen en het bestemmingsplan wijzigen. En omdat de gemeente ook een duurzaamheidsambitie heeft, wilde de gemeente ook energiezuinige lampen langs het tracé. Dit leidde tot de aanleg van de huidige innovatieve oriëntatieverlichting.
Het recent aangelegde tracé, een ononderbroken betonnen fietspad van ruim een kilometer lang ten noorden van de Bisschop Rythoviusdreef, loopt parallel aan de weg. Sommige gebruikers van het traject hebben al veertig jaar op het pad gewacht en zijn blij. Dat zijn ook (ouders van) scholieren en recreanten, want niet alleen is weer een stukje van het regionale fietsnetwerk gerealiseerd, maar ook een veilige schoolroute voor de jeugd uit Riethoven naar Eersel.

december 2018

Fietspad Larserdreef wordt snelfietsroute
Flevopost
Het fietspad langs de Larserdreef in Lelystad is in de periode oktober- november 2018 gereconstrueerd. Het deel vanaf de rotonde Zuigerplasdreef tot het Shell-benzinestation aan het Larserpad is aangepast tot snelfietsroute, onder andere geschikt voor e-bikes.

Dit gedeelte van het fietspad is onderdeel van de snelfietsverbinding tussen station Lelystad en Lelystad Airport. Het bestaande asfalt wordt op dit deel vervangen door een rood betonnen fietspad en wordt verbreed naar 3,50 meter. De verbreding is nodig vanwege een verwachte toename van het (brom)fietsverkeer door de ontwikkeling van het vliegveld en de bedrijventerreinen. De aanpassingen zorgen ook voor een verbetering van de verkeersveiligheid, fietscomfort en herkenbaarheid en geeft invulling aan het raadsprogrammaonderdeel 'veilige fietsstad'.

Verbetering fietspad Lindevallei in 2020
Stellingwerf
Het college van B&W van Stellingwerf verwacht dat in 2020 met verbetering van het fietspad langs de Linde kan worden begonnen. Dat pad is volgens de raadsfractie van SDW nog 'in abominabele staat'.

In samenhang met de fietspadplannen wordt het natuurlijke karakter van de Linde hersteld. Met het inrichten van 22 nieuwe natuurgebieden langs de Linde worden de oude meanders open gegraven en wordt de oude loop van de Linde zoveel mogelijk hersteld.

Pad is 41 jaar oud
Het populaire fietstraject vanaf De Hoeve richting Wolvega verbindt de Lindevallei met de Rottige Meente en de Weerribben. De fietspaden zullen worden verbreed en verhard. De asfalt en schelpenpaden worden vervangen door beton. Door de verbreding kan men naast elkaar fietsen en is het eenvoudiger om tegenliggers te passeren.

Grindpad wordt betonpad bij Oudeschans
Westerwolde Actueel
Het fietspad bij Oudeschans bestond voor een deel uit grind. "Dit is niet goed te onderhouden door o.a. het verbod op bepaalde bestrijdingsmiddelen" vertelde wethouder Bart Huizing. Daarom is besloten dit gedeelte te verharden.

Beton voor busstation Joure
Jouster Courant
In november is het beton gestort voor het nieuwe busstation in Joure. Het storten van beton was verdeeld over drie dagen met in totaal zo'n 600 kuub beton. Eind december rijden de bussen over dit nieuwe busstation. Het busstation krijgt zes perrons. In het nieuwe jaar wordt de definitieve inrichting vormgegeven door de gemeente.

Flevoland investeert 20,5 miljoen euro in onderhoud infrastructuur
De Noordoostpolder
De provincie Flevoland heeft 22 onderhoudsprojecten op het programma staan voor 2019. Variërend van het vernieuwen van wegen en fietspaden tot het vervangen van aanlegsteigers en bomen. Zo zal er in 2019 ruim 40 kilometer weg worden onderhouden en bijna zes kilometer fietspad voorzien van duurzaam beton.

Groen licht voor financiering
Jan de Reus, gedeputeerde voor Infrastructuur is blij met de vaststelling: 'De kwaliteit van onze provinciale wegen zijn bepalend voor de bereikbaarheid van onze provincie, voor onze inwoners en bedrijven van groot belang, cruciaal voor onze economie. Goede en veilige wegen zijn dus een topprioriteit. Door jaarlijks te investeren in noodzakelijke onderhoudswerk blijven we als provincie vlot en veilig bereikbaar', aldus De Reus.

Duurzaamheid
Bij onderhoudswerkzaamheden en de vervanging van bijvoorbeeld asfalt speelt het aspect duurzaamheid een steeds grotere rol. Met het ondertekenen van de 'Green Deal Duurzaam GWW 2.0' en het opstellen van de Omgevingsvisie staan concrete doelstellingen op papier voor het reduceren van CO2-uitstoot. Om deze doelstellingen te behalen worden verschillende maatregelen toegepast. Ook het gebruik van duurzaam beton bij de aanleg van fietspaden en het verplicht hergebruiken van asfalt zorgen voor een verlaging van de CO2-uitstoot.

september 2018

Fietspad Driebergen Austerlitz eindelijk breder
Nieuwblad De Kaap
Als hazelwormen geen roet in het eten gooien, wordt het fietspad van Driebergen naar Austerlitz nog dit najaar verbreed. Het fietspad wordt intensief gebruikt, maar is eigenlijk te smal om elkaar veilig te passeren. Fietsen op de rijbaan is wel toegestaan, maar niet veilig. Als het sein op groen gaat, kan het fietspad langs de verlengde Traaij en de Traayweg worden verbreed tot 3 m en wordt het huidige asfalt vervangen door beton. Dat is volgens de gemeente comfortabel voor fietsers en niet heel verstorend voor de natuur.

Fietspad langs Drentse Mondenweg krijgt beton
Emmen Nu
Het asfalt van het fietspad langs de Drentse Mondenweg wordt in Nieuw-Buinen en op het gedeelte tussen Tweede Exloërmond en Valthermond vervangen door beton. Ook krijgt het pad nieuwe belijning.

Genemuiden beschikt sinds deze week over een groene kruising met klinkerprint.
Genemuiden-Actueel
De Nijverheidstraat is een belangrijke weg voor de industrie van Genemuiden. Op de kruising Nijverheidstraat – Inslag rijdt (vracht)verkeer, maar ook zijn er fietsers en voetgangers te vinden. Om deze kruising extra te laten opvallen, is een groene betonverharding aangebracht met een klinkerprint. De kleur maakt verkeersdeelnemers bewust van de verkeerssituatie. De verharding is geschikt voor het zware verkeer dat er dagelijks rijdt.

Robuuste rotondes naar de Poort van Stein
De Limburger
Tussen de A2 en de haven van Stein wordt in 2019 flink aan de weg getimmerd. Een deel van de snelfietsroute naar de Chemelot Campus wordt versneld gerealiseerd en voor zware trucks komen er vijf robuuste rotondes.

Rotondes
Vijf rotondes worden in 2019 op de Mauritsweg, Heidekampweg en Nieuwe Postbaan aangelegd dan wel aangepast. Alle rotondes worden in beton uitgevoerd en worden geschikt gemaakt voor bijzonder vervoer en transporten met extra lange voertuigen.

Snelfietspad
Ook is de aanleg van de snelfietsroute tussen Maastricht en de Chemelot Campus voorzien. Wat de laatste, door de provincie geïnitieerde voorziening betreft, gaat het om het tracé langs de Heidekampweg en Nieuwe Postbaan. Daar wordt sneller dan eerder gepland een 4,5 m breed snelfietspad aangelegd, om de aantrekkelijkheid van het gebruik van de fiets te vergroten.
Met de werkzaamheden is een investering van ruim vijf miljoen euro gemoeid.

Geel fietspad op kruin van dijk
SchagenInfra.nl
Op de Zeedijk in Nijkerk en Putten wordt een duurzaam in geel gekleurd betonnen fietspad aangelegd. Het pad verbindt Bunschoten-Spakenburg via Nieuw Hulckesteijn en de Berencamperweg met Strand Nulde te Putten. Het pad loopt hier over de kruin van de dijk van het Nuldernauw en het Veluwemeer. Het oude asfaltpad wordt vervangen door beton. Samen met natuurbelangenverenigingen is gekozen voor een gele kleur van het nieuwe pad. Hierdoor wordt het fietspad onderdeel van de omgeving. Een print in het beton geeft het wandelgedeelte aan.

De verwachting is dat deel 1 van het fietspad, tussen Nijkerk en Bunschoten-Spakenburg, eind oktober van 2018 gereed is. Het tweede deel tussen Nijkerk en Putten staat gepland voor de periode september – oktober 2019.

Vliegveld Saba wordt van beton

Rijkswaterstaat heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat na een succesvolle aanbesteding de renovatie van de start- en landingsbaan van het vliegveld op Saba gegund aan de combinatie Saba Roads and Construction en Den Ouden Aannemingsbedrijf.
Het project omvat het aanleggen van een helikopterplatform (18 x 18 m), het vervangen van de asfaltlaag van de start- en landingsbaan door beton (400 x 18 m), het aanpassen van de Airfield Ground Lighting en het vernieuwen van diverse markeringen.
De landingsbaan wordt aangelegd in stroken van 3 m breed, 18 cm dik en plaatafmetingen van 3 x 3 m. Betonkwaliteit is C20/25 met milieuklasse XF4.
De werkzaamheden vinden plaats in het toeristisch laagseizoen, van 10 september tot 9 oktober 2018. Gedurende die periode is de luchthaven gesloten.

juli 2018

Schelpenpad wordt betonpad
Barneveldse Courant
Het door onkruid overwoekerde en onbegaanbare fietspad langs de Lage Boeschoterweg tussen de Hooiweg en de Hoge Boeschoterweg bij Garderen wordt definitief in ere hersteld. Het schelpenpad wordt nu uitgevoerd in beton, waardoor onkruid geen kans meer krijgt. Het fietspad maakt onderdeel uit van de recreatieve fietsverbinding tussen Voorthuizen en Garderen en het fietsknooppuntensysteem.

Strak fietspad Kleimeer
Langedijkerdagblad
Ook het laatste stuk van het fietspad Kleimeer in Geestmerambacht ligt er straks weer strak bij. In mei is dit gedeelte fietspad vervangen door beton. Het laatste stuk fietspad in Geestmerambacht dat nog opgeknapt moest worden, loopt over het fietspad Kleimeer, aan de westzijde van het gebied. Het gaat om ongeveer 1200 meter.

Meerjarenplan aanpak fietspaden
Het Kontakt Harderwijk
Door het Ermelose college van burgemeester en wethouders is een planning opgesteld voor de verbetering van de fietspaden. Tot 2022 is hiervoor een totaalbedrag benodigd van in totaal ruim 3,4 miljoen euro. De vervanging van het fietspad Speulderveld is naar voren gehaald. Het pad heeft een totale lengte van bijna 2,8 kilometer. De totale kosten van de werkzaamheden bedragen rond de 350.000 euro.Het Bergpad staat voor 2019 op de planning. Bij de reconstructie van het fietspad langs de Poolseweg wordt het asfaltbeton vervangen door beton. Het pad heeft een lengte van circa 3,3 kilometer, de kosten bedragen rond de 688.000 euro. In 2020 wordt ook gewerkt aan het Haspelpad en het Stakenbergpad. In 2021 en 2022 volgen de Postweg, Drieprinsenpad en het fietspad vanaf de Oude Tegterweg naar de Putterweg.

Aanleg rotonde in Halsteren
BN De Stem
Om de kruising Schoolstraat, Wouwseweg en Steenbergseweg in Halsteren veiliger te maken voor het verkeer, is de gemeente Bergen op Zoom half juni begonnen met de aanleg van een rotonde. Die moet eind augustus klaar zijn. Een groot deel van de Steenbergseweg is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor het verkeer. Na het verwijderen van de stoplichten, het asfalt en de klinkervakken worden eerst de nutsvoorzieningen op orde gebracht en daarna wordt begonnen met de aanleg van de betonnen rotonde. Fietsers hebben straks op het verkeersplein voorrang op het gemotoriseerde verkeer.

Fietspad Urkerweg wordt van beton
Flevopost
Het huidige asfalt op het fietspad langs de Urkerweg wordt in de juli en augustus vervangen door beton. Het gaat om het stuk tussen de aansluiting met de Fazantendrift in Tollebeek en de Amaliahof op Urk. De betonwerkzaamheden duren ongeveer twee weken. Na de uithardingsperiode worden de bermen aangevuld en de belijning op het fietspad gezet. Daarna wordt het fietspad weer opengesteld.

maart 2018

Asfaltfietspad vervangen door beton
FlevoPost / Dronten
In de gemeente Dronten wordt eind april/begin mei 2018 de Fazantendreef gereconstrueerd. Zo zal onder meer het asfaltfietspad langs De Fazantendreef tussen De Boeg en De Oost vervangen worden door een betonnen fietspad en worden drie bushaltes voorzien van een betonnen rijbaan.

Nieuw fietspad zo strak als een biljartlaken
Emmen Nu
Zo strak als een biljartlaken ligt ie er in: het vernieuwde fietspad aan de noordzijde van de Houtweg. Waar fietsers in het verleden wel eens volledig geradbraakt aankwamen in het centrum of in de wijk Emmerhout, zoef je er nu met het grootste gemak over het vlakke beton. Eind september 2017 begonnen de werkzaamheden aan het fietspad dat bekend stond als een van de slechtste van Drenthe. De stugge wortels van de omringende bomen drukten zich hoe langer hoe meer door het asfalt heen en dat voelde je als je er met je fiets overheen peddelde. Hoewel de noordzijde er nu weer piekfijn bijligt, moet het pad ten zuiden van de Houtweg nog worden aangepakt.

Aanleg fietssnelweg Groningen – Assen
Dagblad van het Noorden
Het fietspad langs de oostzijde van het Noord-Willemskanaal tussen de Van Ketwich Verschuurbrug in Groningen en de fietstunnel bij de A28 in Haren is tot maart 2018 afgesloten geweest. In die tijd is een deel van de fietssnelweg tussen Assen en Groningen aangelegd. De kade is verbeterd en verhoogd. Daarna is het betonnen fietspad van 4 meter breed aangelegd.

Operatie 'betonpad' in Voorst moet fietsgemak vergroten
De Stentor
Een aantal recreatieve fiets- en asfaltpaden in de gemeente Voorst, met een totale lengte van bijna 6,4 kilometer, moet worden omgevormd tot betonpaden. Beton is duurzamer en fijner voor fietsers, omdat beton niet door boomwortels omhoog wordt gedrukt. Met de huidige ondergrond van asfalt of zandsteen (grauwacke) bestaat dit risico wel.