Rotonde luchtfoto

Werkvoorbereiding

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

In de werkvoorbereidingsfase van de aannemer is de keuze over de wijze van uitvoering in grote lijnen gemaakt. waarop het werk zal worden uitgevoerd. Met de wijze van uitvoering hangt de inzet van het materieel nauw samen. Hoofdpunten van de werkvoorbereiding zijn:

  • het op elkaar afstemmen van het in te zetten materieel en de wijze van uitvoering;
  • het zorgen voor voldoende werkruimte voor het in te zetten materieel en voor de aanvoer van de betonmortel;
  • het zorgen dat de opeenvolgende fasen van uitvoering zonder onderbreking kunnen plaatsvinden.