Rotonde luchtfoto

Arbobesluit

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Wegbouwkundige werken zijn onderworpen aan het Arbobesluit (hoofdstuk 2, afdeling 5 Bouwproces). Hierin speelt het Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) een belangrijke rol. Dit plan behandelt de veiligheids-, gezondheids- en uitvoeringsrisico’s van het werk en de verkeersmaatregelen en verkeersveiligheid tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. In de regel worden de risico’s in het bestek benoemd. Voor de uitvoering benoemt de aannemer een V&G-coördinator.