Rotonde luchtfoto

Mobiele of vaste betoncentrale

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

De levering van de betonmortel kan plaatsvinden door derden of in eigen beheer. Bij een groot of gecompliceerd werk kan de aannemer besluiten met een mobiele betoncentrale in te zetten. Een mobiele centrale op het werk heeft de volgende voordelen:

  • er is maar een afnemer, waardoor men kan werken met een vast receptuur;
  • eventuele aanpassingen in de mengselsamenstelling zijn snel te regelen;
  • de transportafstanden zijn beperkt.
Het terrein van de mobiele centrale moet voldoende groot zijn voor de opslag van materialen en moet eveneens gemakkelijk bereikbaar zijn voor onder meer cementbulkwagens.

Bij kleinere werken is het gebruikelijk de betonmortel te betrekken van een vaste betoncentrale. Wanneer hiervoor wordt gekozen, is het noodzakelijk om afspraken te maken over de te gebruiken materialen, de leveringen en hoe om te gaan met storingen. De betoncentrale moet bijvoorbeeld bij neerslag van betekenis of bij storingen aan de slipformpaver, meteen stoppen met leveren. Eventuele volle vrachten kunnen het beste bij de betoncentrale wachten (rekening houdend met de tijd tussen productie en verwerken), totdat de storing is verholpen.

D3006_figuur 7.jpg

Figuur 7 Mobiele betoncentrale nabij het werk (Foto: Ruud Sprenkels, RWS)