Rotonde luchtfoto

Besluit bodemkwaliteit

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Bij het toepassen van steenachtige bouwstoffen is het Besluit bodemkwaliteit van kracht. In dit besluit staan normen voor toegestane immissies van anorganische verontreinigingen, die aan of in toeslagmaterialen aanwezig zijn, en tijdens uitloging naar bodem en/of oppervlaktewater afgevoerd worden. Voor organische verbindingen zijn samenstellingsgrenswaarden genoemd. In het algemeen kan worden gesteld dat beton, samengesteld en vervaardigd volgens NEN-EN 206-1 [17], een categorie 1-bouwstof is. Voor het bevoegd gezag moet voor de toepassing van steenachtige bouwstoffen een bewijsmiddel inzake het Besluit bodemkwaliteit beschikbaar zijn.

De leden van de Commissie Cementbeton Wegenbouw, die onder de Vakgroep Specialistische Wegenbouw van Bouwend Nederland valt, hebben gekozen voor een certificeringsregeling Besluit bodemkwaliteit op basis van de Beoordelingsrichtlijn BRL 5075 ‘Cementbetonverhardingen, geproduceerd met in mobiele installaties vervaardigde betonmortel’ [8]. De op basis van BRL 5075 af te geven certificaten worden aangeduid als NL BSB-certificering