Rotonde luchtfoto

Kwaliteitscontrole

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

De kwaliteit van een betonverharding hangt af van de kwaliteit van het ontwerp, het bestek en de uitvoering. Er worden eisen gesteld aan de materialen en de manier van verwerken. In de wegenbouw wordt het resultaat beoordeeld via controles tijdens het werk, bedrijfscontrole genoemd, en een eindcontrole nadat de werkzaamheden zijn afgerond.

De bedrijfscontrole moet er voor zorgen dat tijdens de uitvoering eventuele aanpassingen kunnen worden gerealiseerd, zodat de benodigde kwaliteit wordt gewaarborgd en dat men niet tijdens de eindcontrole voor verrassingen komt te staan. De eindcontrole richt zich voornamelijk op de sterkte, de dikte, de vlakheid, de stroefheid en de textuur van het eindproduct.

D3006_figuur 6.jpg

Figuur 6 Geboorde kern uit een betonverharding, onderdeel kwaliteitscontrole