Rotonde luchtfoto

Keuringsplan

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Voor het projectgericht vaststellen en plannen van alle controles en keuringen wordt een keuringsplan opgesteld. Een keuringsplan is dus een onderdeel van het kwaliteitssysteem en het kwaliteitsplan. Het keuringsplan regelt welke keuringen uitgevoerd moeten worden, wie dat doet en op welke momenten. Het is in feite het belangrijkste onderdeel van het kwaliteitsplan. De invulling van een keuringsplan is gebaseerd op het werk en het bestek, alsmede op de ervaring en risico-inschatting van de opdrachtnemer.

In bijlage I is een voorbeeld van een keuringsplan uit een kwaliteitsplan voor het storten van een betonverharding opgenomen.