Rotonde luchtfoto

Betonmengsel

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Tijdens productie en aanleg moet de aannemer de consistentie, de volumieke massa, het luchtgehalte, de water-cementfactor en eventueel de samenstelling van de betonmortel controleren. Dit gebeurt in de regel in het laboratorium bij de betoncentrale. Van het verharde beton moeten de volumieke massa en de karakteristieke kubusdruksterkte na 28 dagen worden bepaald.

Deze beproevingen zijn geregeld in NEN-EN 206-1 [17] en NEN 8005 [18]. Van de aangebrachte betonverharding moeten de laagdikte, de vlakheid en de textuurdiepte worden gecontroleerd. Bij ongunstige weeromstandigheden moeten passende of preventieve maatregelen genomen worden, zoals het afdekken van de verharding bij regen of het aanbrengen van isolatiedekens bij lage temperaturen.

Opdrachtnemers in de betonwegenbouw moeten beschikken over een kwaliteitssysteem en werken met een kwaliteitsplan en een keuringsplan. In de volgende paragrafen wordt hierop een korte toelichting gegeven.