Rotonde luchtfoto

Eisen aan een betonverharding

 • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

In het bestek of contract moeten eisen en voorwaarden worden gesteld aan:

 • de sterkteklasse van het beton;
 • de milieuklasse;
 • het vervaardigen, transporteren en lossen van de betonmortel;
 • het verwerken en het verdichten van de betonmortel;
 • de nabehandeling;
 • de voegen;
 • de stroefheid;
 • de textuurdiepte;
 • de vlakheid;
 • de laagdikte.
In de Standaard RAW Bepalingen 2015 [1] zijn een aantal van bovenstaande eisen nader ingevuld. Bij specifieke bestekken kan de lijst met eisen en voorwaarden uitgebreider of gedetailleerder zijn.

Wanneer tijdens de uitvoering voldoende aandacht aan deze aspecten wordt besteed, kan een optimaal eindproduct worden gerealiseerd. Om daarbij behulpzaam te zijn, worden alle aspecten hier nader toegelicht.