Rotonde luchtfoto

Inleiding

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Dit onderdeel ´Uitvoering van betonverhardingen´ gaat in op de aanleg van betonverhardingen en alle zaken die daarbij komen kijken. Aan de orde komen de voorbereiding van de uitvoering, de logistiek, het materieel en de uitvoering. De inhoud van dit onderdeel van de kennismodule Betonverhardingen is bedoeld voor zowel opdrachtgevers en opdrachtnemers. De kennis en ervaring die in deze module zijn vastgelegd, zijn een belangrijk hulpmiddel om de kwaliteit van het uitvoeringsproces te verbeteren. Want naast een goed ontwerp bepaalt uiteindelijk de uitvoering de kwaliteit van te realiseren betonverharding.

Betonverhardingen worden in het algemeen in ongewapend beton aangelegd. Over het ontwerp van ongewapende betonverhardingen vindt u meer informatie in het onderdeel ´Basisconstructies in beton´. Overgangs- en eindconstructies, rotondes en wegconstructies waarbij wringend verkeer voorkomt, worden soms in doorgaand gewapend beton aangelegd. Daarnaast worden doorgaand gewapende betonverhardingen toegepast op autosnelwegen waarop een geluidsreducerende deklaag gewenst is. Over het ontwerp van doorgaand gewapende betonverhardingen vindt u meer informatie in het onderdeel ‘Doorgaand gewapende betonverhardingen’.

D3006_figuur 1.jpg

Figuur 1 Provinciale betonweg

D3006_figuur 2.jpg

Figuur 2 Betonnen rotonde

D3006_figuur 3.jpg

Figuur 3 Betonbaan voor hoogwaardig openbaar vervoer

D3006_figuur 4.jpg

Figuur 4 ‘Embedded rail’ toegepast voor een trambaan in beton