Rotonde luchtfoto

Kwaliteitssysteem

 • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Een kwaliteitssysteem is gericht op de organisatie van het bedrijf, de vaste processen en de vaste procedures. In een kwaliteitssysteem zijn de voor de bedrijfsvoering en het product essentiƫle processen volledig beschreven. Dit kunnen zowel technische als administratieve of organisatorische processen zijn. Een aantal van de in dit kader meest toegepaste systeemnormen is vastgelegd in de ISO 9000-reeks.

Enkele algemene en voor de wegenbouw belangrijke onderdelen zijn:

 • directieverantwoordelijkheid: kwaliteitsbeleid en organisatie;
 • het kwaliteitssysteem: procedures, planning;
 • ontwerpbeheersing;
 • documenten- en gegevensbeheer;
 • inkoop;
 • procesbeheersing;
 • keuring en beproeving (en beheersing van meetmiddelen);
 • beheersing van producten met afwijkingen;
 • corrigerende en preventieve maatregelen;
 • beheersing van kwaliteitsregistraties;
 • interne kwaliteitsaudits;
 • opleidingen.