Rotonde luchtfoto

Aanbrengen van de betonverharding

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

De machinale aanleg van betonverhardingen wordt meestal met een slipformpaver uitgevoerd. Bij complexere werken, zoals rotondes, kan een rolling finisher worden ingezet. Wanneer machinaal werk niet mogelijk is, zal de betonmortel in handwerk tussen bekistingen moeten worden aangebracht.

In alle gevallen geldt dat voldoende aandacht moet worden besteed aan de fundering. Gelet moet hierbij worden op de juiste hoogteligging, vlakheid, verkanting, breedte en het draagvermogen. Wanneer een betonnen fietspad een weg of een uitrit kruist, moet het fietspad op die plaatsen dikker worden uitgevoerd om het in de regel veel zwaardere kruisende verkeer te kunnen dragen. De onderbaan wordt hiertoe verlaagd, zodat het fietspad bij aanleg automatisch dikker wordt.