Rotonde luchtfoto

Handmatig werk

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Het aanbrengen en het afwerken van een betonverharding voor kleinere werken en ongelijkmatige vormen, zoals bushaltes, tankstations en reparatieplaten, gebeurt meestal door middel van handwerk. Meestal wordt gebruikgemaakt van vaste (stalen) bekistingen met een L-vormige dwarsdoorsnede en een lengte van 3 à 4 m. De bekisting moet plaatsvast en niet-vervormbaar worden gesteld. De uitvoerder moet er op toezien dat bij het aanbrengen van de betonmortel de mixers niet tegen de geplaatste bekistingen rijden.

Bij warm weer vervormen de mallen door uitzetting in lengte. Wanneer er te weinig onderlinge speelruimte is, bestaat het gevaar dat de mallen vervormen of eruit klappen. Er moet daarom gezorgd worden voor voldoende stelmogelijkheden. Bij regen moet het water uit de bekiste velden kunnen weglopen. Dit kan bijvoorbeeld bereikt worden door onder de mal hiervoor ruimte te maken. Wanneer regenwater blijft staan, zal de fundering verweken en ontmenging van het betonmengsel plaatsvinden.

D3006_figuur 12.jpg

Figuur 12 Aanbrengen van een betonverharding in handwerk, tussen bekisting