Rotonde luchtfoto

Aanvoeren en lossen betonmortel

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Als uitgangspunt op het werk geldt dat de aangevoerde betonmortel aan de gestelde specificaties van het bestek en voorschriften moet voldoen.

Een optimaal samengestelde betonmortel bestaat uit een zo dicht mogelijk skelet van grove en fijne toeslagmaterialen, die met cementlijm aan elkaar worden gekit. Om tot een dicht skelet (dichte pakking) te komen, moeten de steenachtige materialen verschillende korrelafmetingen hebben. Dit geldt voor betonmengsels met een continue korrelgradering. Het geldt niet voor speciale mengsels, zoals betonmortel voor een deklaag met uitgeborsteld beton en Hoge Sterkte Beton (HSB).

De sterkte van het beton is voor een deel afhankelijk van de opbouw van het korrelskelet. Daarnaast zijn de eigen sterkte van de steenachtige materialen en van de cementlijm van grote invloed op de uiteindelijke sterkte.

Voordat met een werk wordt begonnen, moet in het laboratorium van de centrale worden onderzocht wat de juiste materialen zijn en wat de meest geschikte betonsamenstelling is uit het oogpunt van sterkte-eisen, verwerkbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid. Dit onderzoek wordt het geschiktheidsonderzoek genoemd. Bij gecertificeerde betoncentrales kan, voor zover standaard mengsels worden toegepast, het geschiktheidsonderzoek achterwege blijven. Een geschiktheidsonderzoek is wel noodzakelijk bij nieuwe en/of onbekende grondstoffen, speciale mengsels of wanneer het in het contract is voorgeschreven.

Voor de levering van betonmortel op het werk moeten duidelijke afspraken worden gemaakt om de betonmortel volgens planning op het werk te krijgen. Een constante samenstelling is van groot belang.

D3006_figuur 13.jpg

Figuur 13 Drie soorten toeslagmaterialen (van links naar rechts: grind, steenslag, betongranulaat)