Rotonde luchtfoto

Rolling finisher

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

De rolling finisher is ontwikkeld voor de betonwegenbouw en kan worden ingezet voor die werken waar een slipformpaver niet rendabel is en waar men de betonmortel liever niet met de hand wil afwerken. Daarnaast komt de rolling finisher uitstekend tot zijn recht wanneer er sprake is van (vele) variabele breedten. Het aanbrengen van de betonmortel gebeurt tussen reeds aangebrachte verhardingsonderdelen, zoals banden en/of goten, dan wel tussen vooraf gestelde bekistingen.

D3006_figuur 11.jpg

Figuur 11 Aanbrengen van een betonverharding met een rolling finisher, tussen betonbanden (op de achtergrond de betonpomp voor het inbrengen van de plastische betonmortel)