Rotonde luchtfoto

Wapening voor doorgaand gewapend beton

  • 18 november 2021

De langswapening in doorgaand gewapend beton ligt ofwel in de neutrale lijn van de betonplaat (halverwege de betondikte) of iets daarboven. De ondersteuning van de wapening bestaat uit supportliggers. Deze worden op de fundering gesteld. De wapening wordt met binddraad aan de ondersteuning bevestigd.

Het aanbrengen van de wapening vergt meer tijd dan het aanbrengen van het beton zelf. Daarom moet de wapening over ten minste de lengte van een aantal dagproducties van tevoren zijn gesteld.

Als gevolg van variaties in dikte en/of betonsterkte kunnen bij de aanleg van doorgaand gewapend betonverhardingen ongewenste scheuren in de verharding optreden. De hoeveelheid wapening is in de ontwerpfase bepaald op grond van de verwachte belastingen, de betoneigenschappen en de verhardingsdikte. Afwijkingen hiervan veroorzaken ongewenste scheurvorming. Daarom moet tijdens de aanleg van een verharding in doorgaand gewapend beton de fundering/asfalttussenlaag nauwkeurig op de juiste hoogte worden aangebracht en moet de opgegeven dikte van de betonverharding strikt worden aangehouden.

D3006_figuur 34.jpg

Figuur 34 Wapening voor doorgaand-gewapend betonverharding, op de voorgrond nog niet volledig uitgericht (Foto: Ruud Sprenkels, RWS)

D3006_figuur 35.jpg

Figuur 35 Wapening voor doorgaand gewapend beton uitgelegd met overlap (Foto: Ruud Sprenkels, RWS)

D3006_figuur 36.jpg

Figuur 36 Wapening op innovatieve ondersteuning bij doorgaand gewapend beton