Rotonde luchtfoto

Wapening in gewapend en doorgaand gewapend beton

  • 18 november 2021

In Nederland wordt de wapening vrijwel altijd handmatig in het werk aangebracht. De wapening moet worden gesteld op een vlakke, schone en maatvaste werkvloer. De wapening moet stabiel worden geplaatst. Voor het aanbrengen van de betonmortel moet de wapening worden gecontroleerd en moet de fundering schoon zijn. Voor een uitvoerige beschrijving van doorgaand gewapend beton wordt verwezen naar de kennismodule ‘Doorgaand gewapende betonverhardingen’.