Rotonde luchtfoto

Neerslag

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

In verband met mogelijke neerslag is het noodzakelijk om van tevoren te bepalen wanneer wel of niet zal worden gestort. Wanneer bijvoorbeeld in de middag een regenbui wordt verwacht, dan moet men enkele uren ervoor stoppen. Wanneer plotseling neerslag vat, dan moet de uitvoerder het werk stilleggen en passende maatregelen nemen ter bescherming van het pas gemaakte werk. Hiervoor moet voldoende afdekmateriaal op het werk aanwezig zijn. Het stoppen met de aanleg betekent ook stoppen met het aanbrengen van de curing compound. Het verse beton moet met jute worden afgedekt. Bij langdurige regenval wordt aanbevolen om plastic folie op de jute aan te brengen.

Na afloop van de neerslag moeten het plastic en/of de jute worden verwijderd en moet de oppervlaktestructuur worden hersteld of worden aangebracht. Dan zal alsnog de curing compound moeten worden aangebracht.

Regenwater moet gemakkelijk van het werk kunnen aflopen. Eventueel kunnen hiervoor doorsteken van de baan naar de bermsloot worden gemaakt. Bij handwerk moet het water eveneens kunnen weglopen.

D3006_figuur 32.jpg

Figuur 32 Afdekken betonverharding