Rotonde luchtfoto

Machinale aanleg

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

In principe lossen de vrachtwagens bij ongewapend beton hun vracht voor de slipformpaver. Een mobiele kraan verdeelt en spreidt de betonmortel voor de slipformpaver. Bij de aanleg van gewapende of doorgaand gewapende betonverhardingen met een slipformpaver kunnen de vrachtwagens niet door de baan rijden. Als bij ongewapende betonverhardingen gewerkt wordt met deuvelstoelen is dit evenmin mogelijk. Een tussenopslag is dan nodig waarbij de betonmortel vanaf de zijkant met een kraan of sidefeeder gelijkmatig over de baanbreedte wordt verdeeld.

De machinist van de hydraulische kraan die de betonmortel voor de machine verdeelt, moet ervoor zorgen dat er niet teveel beton voor de paver komt. Ligt er teveel specie voor de machine, dan heeft de paver de neiging te gaan slippen. Een gelijkmatige (grove) verdeling van de verse betonmortel voor de paver door de kraan of de laadschop is van groot belang. De fijnere verdeling van de betonmortel gebeurt met de verdeelschop of de spreidworm van de paver.

De trilnaalden zijn in hoogte afgesteld op de bovenkant van de betonverharding. Ze zorgen voor een goede verdichting van de betonmortel.De glijbekisting en de profielpan (zijkanten en bovenvlak) geven de juiste vorm aan de verharding. De profielpan helt iets achterover (5 tot 10 mm), zodat een dicht betonoppervlak ontstaat. Een onvoldoende dicht en glad oppervlak betekent een onvoldoende verdicht beton. Hier zal, waar nodig, met losse trilnaalden extra verdicht moeten worden.

De afreibalk beweegt loodrecht op de as van de weg. De specierol voor de balk dient een doorsnede te hebben van circa 0,20 tot 0,25 m en moet zo plastisch zijn dat deze echt ‘rolt’. Op deze manier wordt het oppervlak zeer goed dichtgeschuurd.

D3006_figuur 27.jpg

Figuur 27 Verdeling van de betonmortel met behulp van een kraan

D3006_figuur 28.jpg

Figuur 28 Gelijkmatige verdeling van het beton door de paver

D3006_figuur 29.jpg

Figuur 29 De specierol voor de afreibalk van de machine

Aan de achterzijde van de machine bevinden zich een supersmoother en een floating pan. Met de supersmoother kunnen eventuele kleine oneffenheden verwijderd worden. Tevens schuurt deze mogelijke kleine gaatjes in het oppervlak dicht. De floating pan verwijderd het visgraatmotief dat door de supersmoother wordt gecreëerd en kan eventueel vellingkanten aanbrengen.

Aan het eind van elke werkdag moet de slipformpaver worden schoongemaakt. Daarvoor moet voldoende water op het werk aanwezig zijn. Het vrijkomende water moet via de berm afvloeien, zodat het niet in de baan blijft staan of het zojuist gemaakte werk beschadigt. Bij doorgaand gewapend beton worden aan het einde van de dag houten vlonders op de gestelde wapening geplaatst en voorzien van een zeil. Zo wordt voorkomen dat de afgespoten beton(specie)resten de wapening en de fundering vervuilen tijdens het schoonmaakproces.

D3006_figuur 30.jpg

Figuur 30 Supersmoother om een dicht betonoppervlak te krijgen