Rotonde luchtfoto

Uitvoering in handwerk

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Bij handmatige uitvoering moet van tevoren een vormvaste bekisting worden gesteld. Tijdens het storten van de betonmortel mag deze niet vervormen en worden verplaatst. Aanbevolen wordt aan de betonmortel een plastificeerder toe te voegen. De betonmortel krijgt hierdoor een hogere verwerkbaarheid zonder dat extra water hoeft te worden toegevoegd. Hiermee wordt de handmatige verwerking gemakkelijker gemaakt en blijft de betonkwaliteit gehandhaafd.

Na het aanbrengen en verdelen van de betonmortel moet de betonmortel worden verdicht. Bij handmatige uitvoering gebeurt dit normaal gesproken met trilnaalden. Hierbij moet gelet worden op een goede verdichting van alle betonmortel. De trilnaald niet is bedoeld voor het verdelen of verplaatsen van betonmortel.

Het oppervlak wordt afgewerkt door het teveel aan betonmortel te verwijderen met een (aluminium) trilbalk. Deze wordt enkele malen over de bekisting heen bewogen. Meestal wordt het oppervlak met de hand nageschuurd. De trilbalk moet recht en vlak zijn.

Handmatig aangebrachte betonverhardingen zijn in het algemeen minder vlak dan machinaal aangebrachte betonverhardingen. Een werkbrug is noodzakelijk wanneer er in het midden van de verharding geschuurd moet worden. Een brug is ook noodzakelijk voor het aanbrengen van een textuur.

D3006_figuur 31.jpg

Figuur 31 Afwerken betonoppervlak bij handwerk