Rotonde luchtfoto

Materieel voor handwerk

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Bij de volgende toepassingen wordt meestal gekozen voor een handmatige uitvoering:

  • kleinere oppervlakten;
  • betonverhardingen met wisselende breedten;
  • aansluiting van machinaal werk op een andere verharding;
  • reparatieplaten.
Bij het uitvoeren van betonverhardingen in handwerk wordt betonmortel met een hoge consistentie (S2, S3) toegepast en tussen vaste bekistingen gestort. Deze bekistingen moeten stabiel zijn en de trilbalk kunnen dragen. De bekistingen bestaan meestal uit niet al te grote L-vormige stalen elementen, die aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Bij het stellen van de bekisting moet er voor gezorgd worden dat de onderdelen niet al te krap tegen elkaar worden gesteld. Hierdoor is bij warm weer enige uitzetting mogelijk. De benodigdheden voor niet-machinaal werken zijn:
  • bekistingen;
  • trilnaalden;
  • aluminium trilbalk (aandrijving met elektrische of benzinemotor);
  • soms is een veegbrug nodig voor het aanbrengen van de textuur.
Wanneer er gewerkt wordt met een trilbalk, is het raadzaam deze vooraf op vlakheid te controleren. Door de balk met beide uiteinden op de bekisting te leggen, is met behulp van een draad goed te controleren of de balk door het gewicht of het trillen van de trilmotor niet gaat doorhangen. Wanneer dit wel het geval is, kan dit worden verholpen door de spankabels die zich in het aluminium kokerprofiel van de balk bevinden, aan te draaien. Is de balk uitgerust met een benzinemotor, dan is het verstandig een reservemotor achter de hand te houden. Een houten balk zal altijd doorbuigen en dus een onvlak (hol) oppervlak veroorzaken. Dit zorgt bij regen voor wateroverlast op de verharding. Het gebruik van aluminium kokerprofielen wordt daarom aanbevolen.
D3006_figuur 26.jpg

Figuur 26 Uitvoering in handwerk bij aanleg van een busstation