Rotonde luchtfoto

Typen slipformpavers

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

De breedte van de verharding is bepalend voor de keuze van de in te zetten slipformpaver.

De grote pavers hebben vier rupsstellen en hebben een groot eigen gewicht. Dit zorgt er voor dat de machines tijdens het aanbrengen van de betonmortel zeer stabiel zijn. De verdichting van de specie gebeurt met elektrische of hydraulische trilnaalden.

Een optimale vlakheid in langsrichting wordt verkregen wanneer de tasters voor en achter zo ver mogelijk uit elkaar worden geplaatst. De profielpan(-bekisting) en de afreibalk kunnen zowel vlak (op een oor), als in dakprofiel worden ingesteld. Tijdens de voortgang van de machine kan de instelling van een oor naar dakprofiel en omgekeerd worden gewijzigd.

De minimum straal waarmee bochten kunnen worden gemaakt, bedraagt 2,5 x de lengte van de glijdende bekisting. Dit geldt voor kleine slipformpavers. De benodigde werkbreedte is de afstand tussen de buitenkant van de rupsen. De geleidedraden vallen hier nog buiten.

Slipformpavers zijn in drie categorieën te verdelen:

Grote slipformpavers
Met grote slipformpavers kunnen brede en dikke verhardingen worden gemaakt op autosnelwegen, vliegveldverhardingen en grote terreinen met een werkbreedte variërend van 6 tot 18 m en een dikte van 200 tot 450 mm.

D3006_figuur 22.jpg

Figuur 22 Grote slipformpaver

Middelgrote slipformpavers
Met middelgrote slipformpavers kunnen middelgrote verhardingen worden gemaakt. Dit betreft betonverhardingen met een breedte van 3 tot 8 m en een dikte van 150 tot 400 mm.

D3006_figuur 23.jpg

Figuur 23 Middelgrote slipformpaver

Kleine slipformpaver
Kleinschalige projecten als fietspaden, plattelandswegen, barriërs (voertuigkeringen), kantstroken, goten en opsluitbanden kunnen met een kleine slipformpaver worden gemaakt. Dit type pavers heeft twee, drie of vier rupsen en kan in breedten tot 4 m werken.

D3006_figuur 24.jpg

Figuur 24 Kleine slipformpaver, ingezet voor de aanleg van een band

D3006_figuur 25.jpg

Figuur 25 Rolling finisher (verdichtings-/afreibalkunit)

Typen slipformpavers en hun werkgebieden
Grote slipformpaverMiddelgrote slipformpaverKleine slipformpaver
gewicht 60 tot 100 tongewicht 20 tot 45 tongewicht 10 tot 20 ton
werkbreedte 6,0 tot 18,0 mwerkbreedte 3,0 tot 8,0 mwerkbreedte tot 4,0 m
toepassen voor de aanleg van:
- autosnelwegen
- provinciale wegen
- vliegvelden
- grote verhardingen
toepassen voor de aanleg van:
- provinciale wegen
- plattelandswegen
- rotondes
- vliegvelden
- spoor- en trambanen
- strokenaanleg bij terreinen
toepassen voor de aanleg van:
- kavelwegen
- fietspaden
- (voertuig)keringen
- goten en banden
- spoor- en trambanen