Rotonde luchtfoto

Stagnatie

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Hoe goed een werk ook wordt georganiseerd, stagnatie kan altijd optreden. Wanneer er stagnatie op het werk optreedt, dan moet dit direct aan de leverende centrale worden gemeld. De centrale moet dan stoppen met laden en de reeds beladen vrachtwagens moeten op de centrale blijven wachten. Daarmee blijft er ruimte op het werk om bijvoorbeeld de machine te kunnen repareren. Wanneer vrachtwagens te lang wegblijven door bijvoorbeeld verkeersstagnatie, dan moet de machinist de snelheid van de paver minderen om stilstand te voorkomen.

D3006_figuur 17.jpg

Figuur 17 Vrachtwagen heeft zojuist in een betoncontainer gelost en een kraan zorgt voor het lossen vlak voor de slipformpaver (Foto: Ruud Sprenkels, RWS)