Rotonde luchtfoto

Beperkingen

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

In de betonwegenbouw bepalen het werk en de in te zetten machine het type mengsel, de transportmiddelen en de tijdseis. De maximale tijd tussen aanmaak van de betonmortel en het verwerken is bij vervoer in open laadbakken met kipauto’s in het algemeen anderhalf uur (of een uur bij hogere temperaturen). Deze tijd is voor truckmixers twee uur. Het transport van de specie in vrachtwagens kan tot enige voorverdichting leiden. Deze inklinking hoeft weliswaar niet een al te ongunstige invloed op de verwerkbaarheid te hebben, maar kan er wel toe leiden dat het lossen van de specie minder snel en schoksgewijs gaat.

De voorverdichting is het gevolg van schokken door oneffenheden in de wegen waarover de specie wordt vervoerd. Bij de keuze van de aanvoerwegen en van de routes op de werk kan een langere transportweg met minder kans op schokken de voorkeur verdienen boven een kortere weg met veel oneffenheden. Uiteraard zullen deze problemen zich minder voordoen naarmate de rijtijd korter is. Wanneer de betonmortel in truckmixers wordt vervoerd, is de kans op voorverdichting nihil. De betonmortel wordt in de mixers tijdens het transport constant in beweging gehouden.

Bij de keuze van het transportmiddel (kipauto of mixer) moet aandacht worden besteed aan de aanvoerwegen en in het bijzonder aan de routes op de werk in verband met beperkingen aan de afmetingen en de gewichten van de transportmiddelen.

Om het betontransport zo soepel mogelijk te laten verlopen, moeten er eventueel in de aanvoerroute draai- en/of passeerplaatsen voor de vrachtwagens komen. Dit voorkomt onnodig achteruit rijden. Ter plaatse moet de geleidedraad voor de paver onderbroken worden of op maaiveld worden gelegd, zodat de vrachtwagens er overheen kunnen rijden.