Rotonde luchtfoto

Lossen betonmortel op het werk

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Na aankomst op het werk moet de betonmortel zo snel mogelijk worden gelost en verwerkt. Dit vraagt om een goede werkorganisatie waaraan strikt de hand moet worden gehouden. De onvoorziene wachttijd van een vracht betekent een inbreuk op het transportprogramma waarin in principe geen wachttijden zijn verdisconteerd. Wanneer de betonmortel in truckmixers wordt aangevoerd, zijn korte wachttijden nog aanvaardbaar.

Wanneer de wachttijd te lang wordt, dan zullen ook de latere vrachten langer moeten wachten. De betonmortel kan dan uitdrogen en opstijven. In deze gevallen kan het noodzakelijk zijn om de betonmortel weer af te voeren, omdat deze niet meer goed verwerkbaar is.