Rotonde luchtfoto

Materieel

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Voor de aanleg van betonwegen, is de slipformpaver de meest voor de hand liggende machine. In 'Slipformpavers' en 'Typen slipfompavers' wordt aandacht besteed aan de opbouw van de slipformpaver en de verschillende typen slipformpaver. In 'Rolling finisher' en 'Materieel voor handwerk' wordt aandacht besteed aan de rolling finisher en aan het materieel voor het maken van betonverhardingen in handwerk.