Rotonde luchtfoto

Laden bij de betoncentrale en vervoer naar het werk

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

De laadbakken van de auto’s moeten dagelijks voor het laden van de eerste vrachten met ontkistingsolie worden bespoten om hechting tegen te gaan. Tijdens het laden van de transportmiddelen bij de betoncentrale mag de betonmortel niet ontmengen. Wanneer er tijdens of na het lossen van een vracht afwijkingen worden geconstateerd, moet met de centrale contact worden opgenomen. Men moet hierbij wel precies aangegeven op welke vracht men reageert. Wanneer de vrachtauto’s zijn voorzien van een kenmerk, weet de centrale direct wat er in een bepaalde wagen geladen is. Het is verder van belang de laatste vracht op een dag, de sluitvracht, goed aan te geven.

Een gelijkmatige aanvoer van specie op de werk is vooral van belang bij het werken met een slipformpaver. Stilstand van de paver zal oneffenheden in het betonoppervlak veroorzaken, die moeilijk kunnen worden gecorrigeerd. Dreigt een tekort specie, dan moet de slipformpaver langzamer gaan rijden. Ongewenste stilstand moet worden voorkomen.