Rotonde luchtfoto

Verwerken betonmortel; aanleg betonverharding

  • 18 november 2021

De wijze van verwerken van de betonmortel (machinaal of handwerk) is bepalend voor de consistentie van de te leveren specie. Het verwerken begint met het verdelen van de betonmortel voor de slipformpaver, met het opnemen van de betonmortel uit de tussenopslag, of met het storten tussen bekistingen.