Rotonde luchtfoto

Specietemperatuur

  • 18 november 2021

Betonmortel met een lagere temperatuur dan 4°C mag niet worden verwerkt. Bij twijfel moet de specietemperatuur worden gecontroleerd. Door op de betoncentrale warm aanmaakwater te gebruiken, kan de specie voldoende worden opgewarmd. Deze toepassing geldt bij kleinere producties (< 50 m3).

Bij zeer warm weer kan de betonmortel behoorlijk warm kan worden. De specietemperatuur moet dan voortdurend worden gecontroleerd. Aanbevolen wordt betonmortel warmer dan 30°C niet te verwerken. Zo nodig kan het grove toeslagmateriaal met behulp van een sprinklerinstallatie boven de opslag worden gekoeld.

D3006_figuur 33.jpg

Figuur 33 Bescherming toeslagmaterialen