Rotonde luchtfoto

Wapening in beton

  • 18 november 2021

Gewapend beton wordt toegepast in overgangs-, verankerings- en eindconstructies. De wapening is nodig om de (buig-)trekspanningen op te nemen. In NEN-EN 13670 ‘Het vervaardigen van betonconstructies’ [6] zijn bepalingen opgenomen voor het vlechten, binden en het hechtlassen van de wapening en de aan te brengen supporten. Aandachtspunten voor het stellen van de wapening zijn:

  • de maatvoering van de wapening;
  • het aantal bindingen moet zodanig zijn dat de wapeningsstaven tijdens het betonstorten op hun plaats blijven;
  • de stabiliteit van de wapeningsconstructie moet zodanig zijn dat de slipformpaver deze tijdens het aanbrengen van de betonmortel niet omduwt;
  • juiste overlaplengtes en overlappatroon.