Rotonde luchtfoto

Deuvels en koppelstaven

  • 18 november 2021

In ongewapende betonverhardingen worden veelal in de dwarsvoegen deuvels toegepast om de lastoverdracht tussen de platen onderling te vergroten. Om uit elkaar drijven van aansluitende betonstroken te voorkomen, worden in de langsvoegen koppelstaven aangebracht. Deuvels en koppelstaven moeten nauwkeurig op die plaatsen in de verharding worden aangebracht die op de tekeningen staan aangegeven. Die plaatsen moeten in het werk duidelijk worden uitgezet.

Voor meer informatie over deuvels en koppelstaven wordt verwezen naar het onderdeel ‘Voegen en voegafdichtingen’.