Rotonde luchtfoto

Afwerken van het oppervlak

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Het oppervlak van de pas aangelegde betonverharding moet worden afgewerkt door middel van het aanbrengen van een textuur. Dit aanbrengen kan op verschillende manieren gebeuren. Ook moet het pas aangebrachte beton beschermd en nabehandeld worden. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de verschillende manieren van het aanbrengen van een textuur in het beton en de wijze van beschermen en nabehandelen van het verse beton.