Rotonde luchtfoto

Deuvels

  • 18 november 2021

Deuvels worden evenwijdig aan het bovenvlak van de betonverharding en in de lengterichting van de verharding geplaatst. Het zijn ronde gladde stalen staven met een lengte van 0,50 m en een doorsnede van meestal Ø 25 mm. De deuvels zijn volledig met kunststof coating omhuld en moeten voldoen aan de NEN-EN 13877-3. Door de coating treedt geen of nagenoeg geen hechting op aan het beton en zijn horizontale bewegingen van het beton mogelijk. Andere bewegingen tussen de betonplaten onderling worden door de deuvels voldoende belemmerd.

De deuvels worden in de dwarsvoegen op de halve hoogte van de betonplaat (neutrale lijn) aangebracht. Ze mogen later bij het zagen van de voegen (ter plaatse van het midden van de deuvels) uiteraard niet worden beschadigd. De deuvels kunnen of voor het aanbrengen van de betonverharding worden gesteld op zogenaamde deuvelstoelen of tijdens het machinaal aanbrengen van de betonmortel worden ingetrild. Een andere mogelijkheid is het inlijmen van de deuvels in het reeds verharde deel van de betonverharding. Hierop wordt vervolgens aangesloten met de betonverharding.

D3006_figuur 37.jpg

Figuur 37 Deuvels geplaatst op deuvelkorven

Bij het van tevoren plaatsen van de deuvels op deuvelkorven, moeten deze korven bij machinaal werk stevig op de ondergrond bevestigd worden. Voor het aanbrengen van de betonmortel moet worden gecontroleerd of de ligging van de deuvels correct is, of de deuvelkorven goed vaststaan en of de kunststof omhulling van de deuvels niet is beschadigd. Wanneer er deuvelkorven geplaatst worden bij machinale aanleg, moet worden voorkomen dat ze verbuigen bij het passeren van de paver. Een zwaar type deuvelstoel is noodzakelijk om schade te voorkomen.

Wanneer de deuvels per ongeluk niet op de juiste plaats zijn aangebracht, moet de plaats waar ze wel zijn aangebracht duidelijk gemarkeerd worden. Zo kan later alsnog midden boven de deuvels de voeg worden gezaagd. Bij grotere afwijkingen of een ontbrekende rij deuvels, is herstel achteraf noodzakelijk.

D3006_figuur 38.jpg

Figuur 38 Deuvelintrilapparatuur

D3006_figuur 39.jpg

Figuur 39 Koppelstaaf inbrengen tijdens de betonaanleg