Rotonde luchtfoto

Koppelstaven

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Koppelstaven zijn geprofileerde stalen staven B500B volgens NEN-EN 10080 met een lengte van veelal 0,80 m. In het midden van de koppelstaaf is een kunststof coating over een lengte van 0,20 m aangebracht. Deze coating beschermt het staal tegen roesten door indringend water uit de voeg. De koppelstaven moeten zodanig worden gesteld of aangebracht dat het gecoate middendeel ligt op de plaats van de voeg. Koppelstaven kunnen van tevoren worden gesteld op korven of door de slipformpaver van boven af worden ingetrild. Het is ook mogelijk om koppelstaven vanaf de zijkant in een verharding aan te brengen.

De staven kunnen in het nog verse beton machinaal worden ‘ingeschoten’, of naderhand in het verharde beton worden verlijmd in geboorde gaten. Aandachtspunten voor het lijmen van koppelstaven zijn:

  • de gaten moeten voldoende diep geboord zijn;
  • de gaten moeten goed worden schoongeblazen;
  • de geboorde gaten moeten volledig worden opgevuld met hechtmortel;
  • de koppelstaven moeten voldoende diep worden aangebracht.
D3006_figuur 40.jpg

Figuur 40 Boren van gaten voor een koppelstaven

D3006_figuur 41.jpg

Figuur 41 Ingebrachte koppelstaven tijdens de betonaanleg

D3006_figuur 42.jpg

Figuur 42 Detail ingestort schroefanker voor aanbrengen tweede deel schroefanker (Foto: Ruud Sprenkels, RWS)