Rotonde luchtfoto

Oorzaken

  • 18 november 2021
  • Techniek
CROW Kennisplatform

a Verstoring van de fundering en/of ondergrond
Oneffenheden kunnen ontstaan door erosie van de fundering en/of ondergrond. De erosie is een gevolg van problemen in de vochthuishouding.

b Ongelijkmatige vervorming van de ondergrond
Oneffenheden kunnen ontstaan door ongelijkmatige zettingen van de ondergrond

c Water indringing bij voegen of scheuren
Oneffenheden kunnen ontstaan door waterindringing bij voegen en scheuren.

d Ontbreken of niet-functionerende drainage
Oneffenheden kunnen ontstaan doordat drainage ontbreekt of doordat de drainage niet goed functioneert. Hierdoor wordt indringend water onvoldoende afgevoerd in de richting van de sloten.

e Doorbuiging van platen door wiellasten en verplaatsing van fijne deeltjes in de fundering (trapjesvorming)
Oneffenheden kunnen ontstaan door de doorbuiging van de betonplaat bij de dwarsvoegen. Het gaat hierbij niet om de doorbuiging in het midden van de betonplaat. De dikte van de plaat is te gering of de kwaliteit van fundering of zandbed is zo slecht dat verticale verplaatsing van de plaatranden optreedt. Dit gebeurt meestal bij niet-verdeuvelde voegen. Wanneer dit probleem zich voordoet kan door het snelle terugveren van de plaat een onderdruk onder de betonplaat ontstaan. Dit kan leiden tot verplaatsing van fijne deeltjes. Er hoeft nog geen waterindringing te zijn opgetreden.