Rotonde luchtfoto

Oneffenheden

  • 18 november 2021
  • Techniek
CROW Kennisplatform

Oneffenheden: plaatselijk voorkomende verticale vervormingen van de verharding met een lengte van minder dan een plaatlengte. De vervormingen treden zowel in lengte- als in dwarsrichting op, in het bijzonder bij voegen (bijvoorbeeld trapjesvorming) en bij scheurvorming.

De ernst van de oneffenheden wordt vastgesteld met het Handboek visuele inspectie [2] is. De ernst wordt gemeten met een rij met een lengte van 1,20 m. De maximale afstand tussen de onderkant van de rij en het wegdek is bepalend voor de ernst van de oneffenheden. De omvang van de oneffenheden wordt genoteerd in aantallen oneffenheden (stuks).

Omschrijving
Licht (l)De gemeten afstand ligt groter dan 5 en kleiner dan of gelijk aan 10 mm.
Matig (M)De gemeten afstand ligt groter dan 10 en kleiner dan of gelijk aan 15 mm.
Ernstig (E)De gemeten afstand is groter dan 15 mm.
D3007_figuur 4.jpg

Figuur 4. Oneffenheid door trapjesvorming