Rotonde luchtfoto

Aandachtspunten

  • 18 november 2021
  • Techniek
CROW Kennisplatform

Indicatie verkeersvoorzieningen en nabehandeling
Bij grinding met zaagbladen is het mogelijk om de werkzaamheden met een rijdende afzetting uit te voeren.

Bij grinding wordt het oppervlak vrijwel vlak afgewerkt. De wegbeheerder moet in het begin rekening houden met enige aanvangsstroefheidsproblemen. Nadat de cementsteen tussen het mineraalaggregaat door het verkeer is afgesleten, verbetert de stroefheid. Met adequate verkeersborden moet de weggebruiker worden gewaarschuwd voor het mogelijk gladde wegdek. Bij stralen (met grit of kogel) is een aandachtspunt, dat er schade kan ontstaan aan objecten in de omgeving door wegspringend straalgrit of kogels. Dit geldt in mindere mate voor boucharderen. Bij het aanbrengen van een oppervlakbehandeling op kunststofbasis is een aandachtspunt de benodigde tijd voor het voldoende uitharden van de oppervlakbehandeling (2 tot 24 uur, afhankelijk van het toegepaste product). Ook bij het opvullen van oppervlakbeschadigingen met materiaal moet met de verhardingstijd rekening worden gehouden.

Na uitvoering van de reparatiemaatregel grinding is het nodig het wegdek grondig met water schoon te maken. Wanneer dit niet gebeurt, dan kan het achterblijvende zaagslem bij de eerstvolgende regenbui voor gladheid zorgen. Voordat het wegvak wordt opengesteld voor het verkeer, moet het losliggende materiaal van het wegoppervlak worden opgezogen. Eventueel kunnen vanwege splitverlies in het begin, aanvullende verkeersmaatregelen nodig zijn, zoals waarschuwingsborden, snelheidsbeperkende maatregelen en/of inhaalverboden.

Levensduur reparatiemaatregel
ReparatietechniekLevensduur in jaren
vantot
Grinding620
Stralen met grit of kogel26
Boucharderen/opruwen612
Oppervlakbehandeling op kunststofbasis1220