Rotonde luchtfoto

Stroefheid

  • 18 november 2021
  • Techniek
CROW Kennisplatform

Stroefheid: te weinig wrijvingsweerstand tussen band en wegdek.

De stroefheid van een wegverharding wordt bepaald met een meetmethode waarmee een wrijvingscoëfficiënt wordt gemeten. Voor deze wrijvingsweerstand bestaan waarden voor de oplevering, waarschuwingsgrens en onderhoudsrichtlijnen (zie Standaard RAW Bepalingen 2015, proef 72). De schade ‘stroefheid’ is in het Handboek visuele inspectie [2] niet omschreven in termen van ernst en omvang.