Rotonde luchtfoto

Mogelijke maatregelen

  • 18 november 2021
  • Techniek
CROW Kennisplatform
Oorzaak schade: aantastingGrindingStralen (grit/kogel)BoucharderenOppervlakbehandeling op kunststofbasisBeton verwijderen en vullen met materiaal
a. Invloed van weer en verkeer: schade kort na aanleg---+x
a. invloed van weer en verkeer: schade op lange termijn+0++x
b. Hoge porositeit van het beton---+x
c. Cementsoort000+x
d. Slechte nabehandeling++++x
e. Te snel strooien van dooizout++++x
f. Inhomogeniteiten (grindnesten en dergelijke)----+
g. Beton niet bestand tegen combinatie vorst/dooizout---+x
Leganda:
+ geschikte reparatietechniek
0 voorwaardelijk geschikte reparatietechniek
- niet toe te passen reparatietechniek
x: niet aan de orde zijnde reparatietechniek
a Invloed van weer en verkeer
Wanneer deze schade na een lange gebruiksperiode wordt geconstateerd en het beton dus van goede kwaliteit is, dan is grinding of boucharderen een goede optie. Stralen heeft als neveneffect dat het wegoppervlak een onvlak (hobbelig) karakter kan krijgen. Bij boucharderen blijft het wegdek na de behandeling altijd enigszins onvlak.

b Hoge porositeit van het beton
Met grinding of stralen gevolgd door een oppervlakbehandeling wordt het beton geconserveerd. Bij alleen grinding of stralen vindt geen conservering van het beton plaats. Omdat de schade over de gehele hoogte van de constructie aanwezig is, is een conserveringsmaatregel nodig.

c Cementsoort
Hiervoor geldt hetzelfde als voor hoge porositeit van het beton (zie b). Aan te raden is een maatregel met conservering.

d Slechte nabehandeling
Grinding alleen moet in principe voldoende zijn, aangezien de oorzaak van de schade alleen in de bovenste millimeters van de verharding aanwezig is. Stralen, boucharderen en grinding in combinatie met een oppervlakbehandeling zijn ook toe te passen.

e Vroegtijdig strooien van dooizouten op jong beton
Een oppervlakbehandeling is duur, maar zorgt wel voor goede conservering van het betonoppervlak. Het is de vraag of grinding, stralen of boucharderen genoeg is om de schade geheel weg te nemen en of een oppervlakbehandeling dus overbodig is. Het is raadzaam eerst de dooizoutschade te verwijderen en na de volgende winter te beoordelen of deze maatregel afdoende is geweest. Afhankelijk van het wegoppervlak moet er wederom worden geslepen voordat een oppervlakbehandeling wordt aangebracht.

f Inhomogeniteiten (grindnesten en dergelijke)
Het zijn hier de aan het oppervlak zichtbare inhomogeniteiten, die kunnen worden uitgehakt en opgevuld met materiaal (reparatiemortel). Aanbrengen van een oppervlakbehandeling dekt de oorzaak van de schade alleen af en voegt niets toe aan de aanpak ervan.

g Beton niet bestand tegen combinatie vorst en dooizout
Dit manifesteert zich over de constructiehoogte, dus alleen grinding, stralen of boucharderen is geen oplossing. Een reparatie bestaande uit grinding of stralen en het hydrofoberen of impregneren van het oppervlak, dan wel het aanbrengen van een oppervlakbehandeling voorkomt vochtindringing.