Rotonde luchtfoto

Aantasting

  • 18 november 2021
  • Techniek
CROW Kennisplatform

Aantasting: verwering van het verhardingsoppervlak en scaling.

De ernst van de aantasting wordt vastgesteld met het ‘Handboek visuele inspectie’ [2].

De omvang van aantasting wordt vastgesteld als oppervlakte (m2) en gerapporteerd als percentage van de totale oppervlakte van de inspectiestrook.

ErnstklasseOmschrijving
Licht (L)De cementhuid van het verhardingsoppervlak is aangetast. Er ontstaat een enigszins ‘uitgewassen’ oppervlak. De diepte van de aantasting van het beton is groter dan 5 mm en kleiner dan of gelijk aan 10 mm.
Matig (M)Fijne aggregaatdeeltjes zijn verdwenen, grove aggregaatdelen worden zichtbaar. De diepte van de aantasting van het beton is groter dan 10 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm.
Ernstig (E)Grove aggregaatdelen zijn verdwenen. De diepte van de aantasting van het beton is groter dan 15 mm.
D3007_figuur 3.jpg

Figuur 3. Aantasting en scaling