Rotonde luchtfoto

Onderhoud aan (geoptimaliseerd) uitgeborsteld beton

  • 18 november 2021
  • Techniek

Reparaties aan (geoptimaliseerd) uitgeborsteld beton zijn in twee categorieën te verdelen. Wanneer het om kleine oppervlakken gaat (tot maximaal een plaatgrootte), is het opnieuw aanbrengen van (geoptimaliseerd) uitgeborsteld beton veelal niet mogelijk. Bij kleine reparaties wordt met producten gewerkt waarin kunststoffen en ander toeslagmateriaal is verwerkt, waardoor een uniform uitgeborsteld beton niet haalbaar is. Bij de toepassing van snel-verhardende beton bij plaatreparaties of delen van platen is het toepassen van (geoptimaliseerd) uitgeborsteld beton evenmin praktisch niet haalbaar. De zeer snelle verharding zorgt ervoor dat de ‘open’ tijd van het oppervlak te kort is om een redelijke uitborsteling te kunnen garanderen. Bij (gedeeltelijke) reconstructies is het toepassen van (geoptimaliseerd) uitgeborsteld beton geen probleem, omdat dit volgens dezelfde procedure geschiedt als bij nieuwbouw.