Rotonde luchtfoto

Arbo- en milieuwetgeving

  • 18 november 2021
  • Techniek

De Arbo-wet bevat voorschriften voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van werknemers. Bij het onderhoud van cementbetonverhardingen zijn de volgende voorschriften van belang:

  • de afzetting van het werkvak;
  • de persoonlijke bescherming;
  • werk- en veiligheidskleding;
  • de werk- en rusttijden.
Het Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet beschrijft de verplichtingen met betrekking tot samenwerking tussen ontwerpende (opdrachtgevende) en uitvoerende partijen. Een Veiligheids- en Gezondheidsplan moet de veiligheids- en gezondheidsrisico’s beschrijven, die het werk met zich meebrengt.

Naast de normale voorschriften, die gelden bij het gebruik van materieel (zoals gehoor- en oogbescherming), is met name de problematiek van het vrijkomende fijn kwartsstof bij behandeling van betonoppervlakken van belang. Verder kunnen sommige reparatiemortels en middelen voor kunststof oppervlakbehandeling gemaakt zijn van chemische stoffen, die schadelijk zijn voor de gezondheid. Daarom wordt aanbevolen om bij het bewerken van betonconstructies persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een P3-masker, te gebruiken. De productinformatie van leveranciers kan mede bepalen welke (persoonlijke) veiligheidsmaatregelen nodig zijn.

Voor de verwerking van de afvalstoffen die bij de reparaties vrijkomen, gelden de voorwaarden uit het Bouwstoffenbesluit.