Rotonde luchtfoto

Verkeersveiligheid

  • 18 november 2021
  • Techniek

Wegwerkzaamheden beïnvloeden de verkeersdoorstroming en daarmee het weggedrag van de weggebruikers. De werkzaamheden kunnen voor zowel de wegwerkers als de weggebruikers leiden tot onveilige situaties. De wegbeheerder moet daarom met verkeersmaatregelen de negatieve effecten van het werk in uitvoering zo veel mogelijk beperken.

Afhankelijk van de verkeersintensiteit, het wegtype en de gekozen reparatiemaatregel moeten de verkeersmaatregelen worden vastgesteld. De CROW-publicatiereeks over werk in uitvoering 96a en 96b [4, 5] geven richtlijnen hiervoor. Tabel 2 geeft een overzicht van de mogelijke verkeersmaatregelen per wegtype gebaseerd op de kenmerken van de genoemde reparatietechnieken.

Tabel 2. Verkeersmaatregelen
wegtype 1wegtype 2wegtype 3wegtype 4wegtype 7
ReparatietechniekVaste afzettingTijdelijke afzettingVaste afzettingTijdelijke afzettingVaste afzettingTijdelijke afzettingVaste afzettingTijdelijke afzettingRijdende afzettingVaste afzettingTijdelijke afzettingRijdende afzetting
Grinding++++++++++++
Stralen (grit, kogel)+++++++++++
Boucharderen, opruwen++++++++++++
Oppervlakbehandeling op kunststofbasis++++++++++
Verwijderen en vullem met materiaal++++++++++
Oppersen en/of opvullen (stabiliseren)++++++++++
Krammen/verdeuvelen/verankeren/koppelen++++++++++
Plaat geheel/gedeeltelijk vervangen+++++
Hoekreparatie++++++++++
Voegvulling aanbrengen++++++++++++
Extra uitzetvoeg++++++++++++
Extra opzagen (dieper en/of breder)++++++++++++
Voegkant reparaties++++++++++++
Vaste afzetting: afzetting die bestaat uit schilden en/of barriers
Tijdelijke afzetting: afzetting met kegels
Rijdende afzetting: afzetting door een actiewagen, al of niet gecombineerd met botsabsorber
Bij de wegtypen 5 en 6 komen vrijwel nooit betonverhardingen voor. Bij het bepalen van de benodigde verkeersmaatregelen spelen dan vaak meer factoren mee dan alleen de verkeersveiligheid.