Rotonde luchtfoto

Levensduur reparatiemaatregelen

  • 18 november 2021
  • Techniek

In 'Reparatietechnieken' wordt een inschatting van de levensduur van de reparatietechnieken gegeven. De exacte levensduur is moeilijk te bepalen. Vaak wordt de levensduur in jaren uitgedrukt. Meer van belang voor de levensduur zijn echter vaak het aantal en de grootte van de belastingen. Een eenvoudig voorbeeld: wanneer een weg voor 40 jaar (6 miljoen aslasten met een specifiek aslastenspectrum) is gedimensioneerd en na 20 jaar reeds 6 miljoen aslasten (met een aslastenspectrum dat twee keer zoveel schade tot gevolg heeft) te verduren heeft gehad is deze eigenlijk al na 20 in plaats van 40 jaar aan het einde van zijn ontworpen levensduur en heeft dus na 20 jaar voldaan aan zijn ‘levensduur’.

Desalniettemin is de geschatte levensduur ingedeeld in de volgende klassen:

  • van 2 tot 6 jaar;
  • van 6 tot 12 jaar;
  • van 12 tot 20 jaar;
  • van 20 tot 30 jaar.
Of de levensduur van een reparatietechniek uiteindelijk aan de boven- of onderkant van een klasse komt te liggen, hangt onder meer af van de zorgvuldigheid van de uitvoering, klimatologische invloeden en de verkeersbelasting.