Rotonde luchtfoto

Oorzaken

  • 18 november 2021
  • Techniek
CROW Kennisplatform

a Invloed van weer en verkeer
Aantasting van het beton als gevolg van invloeden van weer en verkeer kan zich voordoen na een lange gebruiksperiode (bijvoorbeeld dertig jaar). De aantasting betreft de bovenste millimeters van de betonverharding. De schade ontstaat door invloed van dooizouten en door slijtage door overrollende/remmende banden. Wanneer deze schade kort na aanleg al optreedt, is de betonkwaliteit onvoldoende.

b Hoge porositeit van het beton
Aantasting van het beton kan zich voordoen, doordat het beton over de gehele hoogte van de constructie poreus is.

c Cementsoort
Aantasting van het beton kan zich voordoen, doordat de gebruikte cementsoort is niet geschikt voor de gekozen toepassing. Dit geldt voor de gehele constructiehoogte.

d Onvoldoende nabehandeling
Aantasting van het beton kan zich voordoen door onvoldoende nabehandeling. De aantasting doet zich dan alleen in de bovenste millimeters voor.

e Strooien van dooizouten bij relatief jong beton
Aantasting van het beton kan zich voordoen door het strooien van dooizouten op relatief jong beton. De aantasting doet zich dan alleen in de bovenste millimeters voor.

f Inhomogeniteiten (grindnesten en dergelijke)
Aantasting van het beton kan zich voordoen door inhomogeniteiten in het oppervlak. Voorbeelden hiervan zijn grindnesten en insluitingen van verontreinigingen.

g Beton niet bestand tegen combinatie vorst en dooizout
Aantasting van het beton kan zich voordoen doordat het beton onvoldoende bestand is tegen de combinatie van vorst en dooizouten. De aantasting vindt plaats over de hele constructiehoogte. Deze schade komt vooral voor bij beton dat is samengesteld uit hoogovenslakkencement meer dan vijftig procent hoogovenslakken [6].