Rotonde luchtfoto

Aandachtspunten

  • 18 november 2021
  • Techniek
CROW Kennisplatform

Door grinding van de betonverharding wordt de dikte van de plaat geringer. In het geval dat er vrij veel beton verwijderd moet worden, bestaat het gevaar dat de betonverharding het verkeer niet meer over een langere termijn kan dragen Hierbij is het verstandig de druksterkte (toename door tijdsfactor) en de dikte aan de hand van boorkernen te bepalen en een ‘combinatietoets’ door te voeren. Op deze wijze kan de resterende levensduur worden bepaald, zodat een kosten-batenanalyse gemaakt kan worden..

Bij grinding is het mogelijk om de werkzaamheden met een rijdende afzetting uit te voeren. Er moeten echter minstens drie voertuigen binnen de afzetting zijn: de slijpmachine, een voertuig voor wateraanvoer en een veeg-zuigmachine. Een stationaire afzetting wordt daarom aanbevolen. Bij het vervangen van een plaat zal bij het gebruik van een conventionele betonmortel een verhardingstijd van drie tot vijf dagen nodig zijn. Een tijdelijke afzetting is dan niet meer toelaatbaar. Bij de toepassing van (zeer) snelverhardende betonmortel kunnen de werkzaamheden (inzagen, opbreken, storten, afwerken en nabehandelen) en uitharding (e.e.a. afhankelijk van de temperatuur) en het verwijderen van de afzetting binnen een 8-urige werkdag gerealiseerd worden.

Bij grinding wordt het oppervlak vrijwel vlak afgewerkt. De wegbeheerder moet in het begin rekening houden met enige stroefheidsproblemen. Nadat de cementsteen tussen het mineraalaggregaat door het verkeer is afgesleten, verbetert de stroefheid. Met adequate verkeersborden moet de weggebruiker worden gewaarschuwd voor het mogelijk gladde wegdek. Bij het toepassen van de reparatiemaatregel oppersen of opvullen is het wegvak pas na twee tot vijf uur vrij te geven voor het verkeer. Bij een gehele of gedeeltelijke plaatvervanging kan dit pas na drie tot vijf dagen. Dit kan consequenties hebben voor de in te stellen omleidingsroutes. Eventueel is snelverhardende beton te gebruiken (zie ook 'Uitvoering versnellende maatregelen').

Na uitvoering van de reparatiemaatregel grinding is het nodig het wegdek grondig met water te reinigen van het zaagslem. Gebeurt dit niet, dan kan er bij de eerstvolgende regenbui gladheid ontstaan. Voordat het wegvak wordt opengesteld voor het verkeer, moet het losliggende materiaal van het wegoppervlak worden opgezogen. Eventueel kunnen, vanwege splitverlies in het begin, aanvullende verkeersmaatregelen nodig zijn, zoals waarschuwingsborden, snelheidsbeperkende maatregelen en/of inhaalverboden.

Levensduur reparatiemaatregel
ReparatietechniekLevensduur in jaren
vantot
Grinding620
Oppersen/opvullen
(stabiliseren)
612
Krammen/verankeren/
koppelen/verdeuvelen
2030
Plaat geheel/gedeeltelijk
vervangen
2030
Voegvulling aanbrengen815