Rotonde luchtfoto

Oorzaken

  • 18 november 2021
  • Techniek
CROW Kennisplatform

a Verontreinigingen
Gaten kunnen ontstaan door verontreinigingen in het betonoppervlak. Dit kunnen kluiten grond/klei, poetskatoen en dergelijke zijn die tijdens de uitvoering of direct daarna in het nog verse beton zijn terecht gekomen.

b Niet goed gevuld boorgat
Gaten kunnen ontstaan door het onvoldoende vullen van boorgaten.

c Mechanische schade
Gaten kunnen ontstaan door vallende zware stukken (bijvoorbeeld afvallende lading).